|

Colegiul Economic “Anghel Ruginã” Vaslui, în topul scolilor europene din tarã

PREMIATE… Unitãtile de învãtãmânt din judetul Vaslui atrag din nou atentia, într-un mod pozitiv, la nivel national. De data aceasta, în Competitia Nationalã pentru obtinerea Certificatului “Scoalã Europeanã”, Colegiul “Anghel Ruginã” a urcat pe cea mai înaltã treaptã a podiumului, dupã ce a obtinut cel mai bun punctaj. Liceul “Stefan Procopiu” si Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi sunt celãlalte douã institutii de învãtãmânt care au obtinut titlul de “Scoalã Europeanã” în acest an.

La începutul lunii aprilie a avut loc la Valiug (judetul Caras-Severin) evaluarea portofoliilor depuse de unitãtile scolare din tarã în cadrul Competitiei Nationale pentru obtinerea Certificatului “Scoalã Europeanã”, editia 2019. Aflatã la cea de a XVI-a editie, aceastã initiativã a Ministerului Educatiei Nationale s-a bucurat de recunoasterea institutiilor europene. La cele 16 editii ale competitiei (2004-2019) au participat 2036 de unitãti de învãtãmânt din toate judetele tãrii, iar 862 dintre acestea au primit certificatul si trofeul Scoalã Europeanã”. Competitia s-a adresat tuturor unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar care au fost si sunt implicate în programele europene din domeniul educatiei si formãrii profesionale. Odatã obtinut, certificatul „Scoalã Europeanã” este valabil pentru o perioadã de trei ani, dupã care scoala trebuie sã candideze din nou pentru a reconfirma titlul obtinut. Competitia a constat în evaluarea calitãtii si coerentei managementului scolii, reflectat în documentele manageriale, a rezultatelor elevilor la învãtãturã, examene nationale si olimpiade si concursuri scolare, precum si a impactului pe care activitãtile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra calitãtii educatiei, culturii organizationale si a ethosului scolii. La aceastã editie au participat 135 de unitãti scolare din toate judetele tãrii si au fost premiate 87. La editia 2019, din judetul Vaslui au candidat 3 unitãti scolare: Colegiul Economic “Anghel Ruginã” Vaslui, Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui si Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi. În urma evaluãrii portofoliilor de cãtre o Comisie Nationalã numitã de Ministerul Educatiei Nationale, în care judetul Vaslui a fost reprezentat de prof. Landiana Mihnevici, inspector scolar pentru proiecte educationale, toate cele trei unitãti scolare au obtinut certificatul „Scoalã Europeanã”, situându-se în primele 10 scoli la nivel national, astfel: Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui- a obtinut 196 de puncte si s-a clasat pe locul I la nivel national. Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui,187 de puncte a urcat pe locul trei, iar Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, care a obtinut 173 de puncte, i-a revenit locul 10. Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui a obtinut acest titlu pentru a sasea oarã consecutiv, participând cu succes încã de la prima editie, în 2004. Colegiul Economic “Anghel Ruginã” Vaslui este la al patrulea certificat, iar Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi la prima participare si primul titlu de “Scoalã Europeanã”. Certificarea scolilor cu titlul “Scoalã Europeanã” le conferã acestora recunoastere si prestigiu în cadrul comunitãtilor educationale, iar eforturile pe care le fac pentru mentinerea titlului obtinut determinã un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi si noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunãtãtire a managementului scolar, la cresterea calitãtii educatiei si la dezvoltarea unei culturi organizationale solide.