|

Combatarea ambroziei, o prioritate pentru sefii din agricultura vasluianã

MÃSURI…,,Mãsuri de prevenire si combatere a buruienii AMBROZIA”, se axeazã pe definirea si evidentierea termenilor limitã din actele normative, prin care autoritãtile publice au obligatia de a verifica si a lua mãsurile ce se impun pentru combaterea si distrugerea focarelor de infestare cu buruiana ambrozia. Asadar, autoritãtile trebuie sã distrugã ambrozia de pe terenurile ce apartin proprietarilor,beneficiarilor lucrãrilor de constructii, administratorilor drumurilor publice, cãilor ferate, cursurilor de apã, lacurilor, sistemelor de irigatii si bazinelor piscicole din judetului Vaslui.

La Directia pentru Agriculturã Judeteanã Vaslui au fost organizate o serie de întâlniri de lucru cu reprezentantii unitãtilor administrativ – teritoriale de pe raza judetului Vaslui, referitoare la întocmirea rapoartelor statistice AGR – 2A respectiv ,,Suprafata productivã de primãvarã – 2019″. Astfel, persoanele cu atributii în domeniul agricol, prezente la întâlniri, au primit informatii în detaliu referitoare la necesitarea completãrii si transmiterii formularelor statistice pânã la data de 7 iunie 2019, dar si despre mãsurile de prevenire a buruienii ambrozia. Toate acestea au fost trecute si într-un pliant ce a ajuns în mâna participantilor. Întreg continutul pliantului, denumit ,,Mãsuri de prevenire si combatere a buruienii AMBROZIA”, transmis pentru distribuire, se axeazã pe definirea si evidentierea termenilor limitã din actele normative, mentionate anterior, prin care autoritãtile publice au obligatia de a verifica si a lua mãsurile ce se impun pentru combaterea si distrugerea focarelor de infestare cu buruiana ambrozia de pe terenurile ce apartin proprietarilor, beneficiarilor lucrãrilor de constructii, administratorilor de drumuri publice, cãilor ferate, cursurilor de apã, lacurilor, sistemelor de irigatii si bazinelor piscicole din judetului Vaslui. De asemenea, în acelasi cadru au fost discutate subiecte referitoare la asigurarea culturilor împotriva fenomenelor climatice nefavorabile (inundatii, secetã, grindinã, înghet, ploi torentiale, tornade, furtuni n.r.) dar si despre criteriile de eligibilitate, din cadrul submãsurii 17.1 ,,Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor”, derulate prin Programul National de Dezvoltare Ruralã, respectiv prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.