|

Comuna Pungesti scapã de sãrãcie, cu banii Uniunii Europene

ÎNCEPUT… Un proiect început pe 13 februarie a.c. si care vizeazã comunitatea sãracã din Pungesti, cu termen final luna februarie 2021, va deveni cel mai important proiect de ajutorare a populatiei rome din nordul judetului, alãturi de proiectul pentru romi de la Dragomiresti. Valoarea totalã a proiectului de la Pungesti se ridicã la aproape 5 milioane de euro, urmând a fi implementat de cãtre mai multe fundatii din Iasi, alãturi de primãrie si conducerea scolii gimnaziale. Prin acest proiect, sustin initiatorii, “va creste gradul de educatie pentru 245 de copii din comunã, va fi furnizat un program a doua sansã pentru 20 de persoane aflate în situatia de excluziune scolarã, plus formarea profesionalã pentru 276 de persoane, aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã”.

Legat de situatia discriminãrii, va fi organizatã o campanie de constientizare privind combaterea discriminãrii si promovarea multiculturalitãtii, în cadrul cãreia se vor organiza evenimente artistice precum dans, muzicã, expozitie de fotografie si eseuri, o tabãrã pentru copii pe tema promovãrii drepturilor copiilor, pentru 50 de persoane, o metodologie de organizare a sezãtorilor, plus sase sezãtori cu câte 20 de participanti fiecare si 2 workshop-uri privind identificarea si consolidarea de parteneriate între autoritãtile publice locale, cetãtenii comunitãtilor marginalizate si alti actori relevanti la nivelul comunitãtii. Legat de rezultatele obtinute în serviciile sociale, socio-medicale si medicale, trebuie spus cã, în sediul fostei primãrii, va fi realizat un Punct Unic de Acces pentru servicii sociale/medicale/socio-medicale creat, igienizat si dotat cu tot ce este nevoie, în cadrul cãruia 551 de persoane care beneficia de supravegherea, depistarea de boli cu potential endemoepidemic si consilierea privind igiena alimentatiei, în timp ce 306 persoane vor beneficia de consultatii igienico-sanitare, iar 245 de persoane vor beneficia de consultatii igienico-sanitare în domeniul stomatologic – copii. Alte 276 de persoane vor beneficia de consultatii de planificare familialã, iar 18 consultatii vor viza monitorizarea evolutiei sarcinii si lehuziei. Proiectul va însemna si un efort pentru un numãr de 551 de persoane care vor beneficia de servicii medicale la domiciliu, plus alte 551 de persoane care beneficiazã de servicii de consiliere socialã si care vor primi a doua sansã. Mai sunt si alte mãsuri care vor schimba viata celor care locuiesc aici, printre care si faptul cã 28 de persoane din Pungesti vor primi câte 28.000 de euro pentru a începe o afacere, care va fi monitorizatã de initiatorii programului, cât si îmbunãtãtirea conditiilor de locuit pentru 37 de familii cu mari probleme sociale.