|

Comuna Stefan cel Mare se modernizeazã vãzând cu ochii!

CA LA ORAS… Situatã la 10-15 minute de Vaslui, comuna Stefan cel Mare surprinde de la an la an prin investitiile realizate, fapt pentru care multi orãseni preferã sã se mute în aceastã comunã, având acasã aceleasi facilitãti ca la oras. Primarul Mihai Moraru spune cã, în 2017, programul de investitii gândit initial s-a confirmat pe baza realizãrilor de la final de an. În mai toate satele, s-au fãcut investitii în asfaltare, în timp ce în altele, retelele de apã-canal au devenit operationale, la fel ca la oras. “Sã stiti cã toatã lumea vorbeste de faptul cã la Stefan cel Mare ar fi o mare echipã care lucreazã la proiecte europene, formatã din multi oameni. Dar, adevãrul este altul. Multi spun cã la Stefan cel Mare sunt investitii importante, cu ajutor din alte pãrti, creând invidie între colegi. Ori, noi nu avem douã-trei sate, asa cum au multe comune, suntem o localitate cu sapte sate. De regulã, doar comunele mici trezesc invidie, primarii comunelor mari stiu cât este de greu”, spune primarul de la Stefan cel Mare, Mihai Moraru.

Comuna Stefan cel Mare este o localitate mijlocie, ca populatie, la câteva minute de mers cu masina fatã de Vaslui. Dar, ambitia primarul Mihai Moraru, de a transforma localitatea într-un loc primitor pentru cei care fug de viata zbuciumatã a orasului, a devenit realitate în anul 2017. “Sunt multe discutii în judet despre investitiile din comuna Stefan cel Mare, ceea ce creeazã multã invidie în rândul colegilor. Ori, noi avem dorinta de a dezvolta comuna, fiind si aproape de Vaslui. Avem si motive pentru a cere modernizarea comunei, pentru cã 97% dintre locuitori si-au achitat impozitele si taxele în acest an, ceea ce înseamnã cã locuitorii nostri înteleg sã-si achite taxele si sã primeascã servicii ca la oras”, spune primarul Moraru. Edilul comunei Stefan cel Mare a lucrat, în 2017, la modernizarea localitãtii, pentru toate satele componente, iar rezultatele sunt vizibile. Strategia de dezvoltare a celor sapte sate din comuna Stefan cel Mare a inclus, în ultimele douã mandate ale primarului, o serie de investitii absolut necesare. “Atunci când eram viceprimar, am realizat cã nu voi avea bani pentru alimentãri cu apã si canalizare în toate satele, nici pentru asfaltãrile tuturor localitãtilor, asa cum îmi cereau localnicii. În acel moment, m-am gândit cã voi avea o strategie aparte pentru fiecare sat, care sã îmi permitã sã dezvolt fiecare localitate în parte. Nu as fi putut accesa niciodatã proiecte de asfaltare pentru toate acele sapte sate, asa cã am adoptat o metodã aparte”, spune primarul Moraru. ”Pentru a nu pierde investitiile pe fonduri guvernamentale sau europene, am stabilit pentru satele Mãrãseni, Cãntãlãresti si Stefan cel Mare, sate apropiate de oras, unele proiecte legate de cererile localnicilor. Asa se face cã multi locuitori, cu putere economicã, ne-au anuntat cã vor suporta cheltuielile pe apã-canal, în timp ce pentru celelalte patru sate – Bârzesti, Cãlugãreni, Muntenesti si Brãhãsoaia – am continuat proiectele de asfaltare. Nici nu am fi reusit sã facem altfel, pentru cã nevoile oamenilor erau prea mari”, spune primarul.

Trei sate vor fi asfaltate complet, începând de anul viitor, spune primarul

Ce urmeazã? Pentru cele trei sate în care s-au realizat proiectele de asfaltare, primãria a înaintat proiecte de extindere a retelei de apã-canal. “Mai avem în satul Bârzesti douã drumuri care vor trece pe asfaltare, dupã care vom trece la extinderea retelelor de apã-canal pentru aceste sate. Vorbim de localitãti trecute initial în Master Planul judetului, care acum au ajuns în POIM (programul operational investitii mari, n.r.). Având în vedere cã normativele UE nu permit decuparea asfaltului si aductiunea coloanelor pentru apã-canal pe marginea carosabilului, nu vom distruge asfaltul în cele patru sate. Vrem sã gãsim întelegere din partea locuitorilor acestor sate, am discutat cu acestia sã accepte lucrãrile la noile retele de apã-canal chiar si în spatele gardurilor lor. Sunt în folosul oamenilor aceste operatiuni, cu totii au fost de acord”, a spus primarul Moraru. În satele Mãrãseni, Stefan cel Mare si Cãntãlãresti s-au finalizat deja lucrãrile la apã si canalizare, deci se va putea trece la proiectele de asfaltare. În plus, ca un mare ajutor pentru locuitorii celor trei sate, situate de-a lungul drumului national Vaslui-Roman, primãria va realiza bransamentele pânã la poarta locuitorilor din cele trei sate – Mãrãseni, Cãntãlãresti si Stefan cel Mare – iar localnicii vor plãti doar de la limita de proprietate si pânã la locuintele lor. ”Proprietarul va plãti de la poartã, de la bransament, si pânã la casã”, spune Moraru. Sursele care stau la baza finantãrii acestor proiecte sunt fie sumele de la Uniunea Europeanã, fie de la Administratia de Mediu (în satul Mãrãseni, s-au investit peste 2 milioane de euro) sau guvernamentale, în conditiile în care Stefan cel Mare este lider pe judet ca numãr de proiecte. Urmeazã, spune primarul, aductiunea de gaze naturale, eveniment asteptat de mai bine de jumãtate din populatia comunei. “La proiectul de alimentare cu gaze naturale am depus toate eforturile care au depins de noi. Am depus, asa cum spune legea, studiul de fezabilitate, am obtinut toate avizele, inclusiv cel de la ANRE, cel mai important din aceastã etapã. Dupã ce am obtinut avizul, am depus toate documentele la Ministerul Energiei, urmând ca ministerul sã se ocupe de partea de proiectare si executie a lucrãrilor. Tocmai de aceea, am depus un proiect de modificare a legii energiei, pentru ca autoritãtile locale sã organizeze licitatii pentru proiectare si executie, nu ministerul, ca pânã acum. În acest sens, am depus alãturi de colegii de la primãriile Munteni de Sus, Rebricea si Vulturesti un memoriu, prin care solicitãm modificarea legislatiei, astfel încât primãriile sã poatã organiza licitatiile pentru proiectare si executie”, a spus Moraru.

Cãminele culturale, prioritatea primãriei în 2017

Primãria Stefan cel Mare va urmãri, anul viitor, dotarea cãminelor culturale cu statii de sonorizare, în locatiile actuale, plus modernizarea si consolidarea altor cãmine, situatia cãminelor culturale din Bârzesti si Muntenesti. “Comuna noastrã este tânãrã, avem peste 500 de copii la scoli si grãdinite. Urmeazã un an greu, pentru cã una este sã ai o comunã cu douã sate, cu populatie redusã, alta e sã ai sapte sate. Poate sunt oameni în judet care cred cã în spatele proiectelor de la Stefan cel Mare sunt multi oameni. Nu este deloc asa. În afara primarului, a viceprimarului, a aparatului primãriei si a Consiliului Local nu este nimeni altcineva. Stiu cã investitiile de la Stefan cel Mare trezesc invidie printre colegi, însã noi suntem o comunã în care investitiile vor exista întotdeauna, pentru cã oamenii plãtesc taxe si impozite tocmai pentru a le asigura tot ce îsi doresc. Stiu cã sunt primari care sunt descurajati atunci când nu li se aprobã un proiect, însã as mentiona, din experienta mea, cã nu trebuie sã te dai niciodatã bãtut, trebuie sã cauti mereu solutii”, spune primarul Moraru.