|

Concurs eparhial de Crãciun, pentru elevii din mediul rural al Vasluiului

COMPETITIE… Copiii din judetul Vaslui, cu condei, sunt invitati sã participe la prima editie a Concursului eparhial de Crãciun. Competitia este dedicatã elevilor din mediul rural, care au dovedit pânã acum talent la scris poezii sau esee literare. Tot ce trebuie sã facã este sã scrie o creatie de acest tip si sã o înmâneze profesorului de religie, care o va trimite mai departe, pe adresa de e-mail a consilierului pentru tineret al Eparhiei Husilor (rugina.marian@gmail.com). Tema acestei competitii o constituie satul românesc în timpul iernii, cu toate traditiile, sãrbãtorile, obiceiurile si realitãtile lui, iar termenul limitã de livrare a creatiilor este 10 decembrie. Cele mai bune poezii si esee literare vor fi premiate cu diplome, cãrti si bani.

La sectiunea Poezii se pot înscrie doar elevii din ciclul primar, adicã din clasele I-IV. Acestia trebuie sã-si încadreze creatiile în urmãtorii parametri: nu mai putin de 6 strofe (catrene) si nu mai mult de 15 strofe. La sectiunea Eseu literar se pot înscrie doar elevii din ciclul gimnazial, clasele V-VIII. Acestia trebuie sã redacteze un text de 3-4 pagini A4, scris normal. Se vor acorda pe fiecare sectiune urmãtoarele premii: Premiul I – 700 lei si cãrti, Premiul II – 500 lei si cãrti, Premiul III – 300 lei si cãrti, mentiune – 200 lei si cãrti. De asemenea, fiecare participant si profesorul lui vor fi rãsplãtiti cu diplome din partea Episcopiei Husilor.

2019, anul omagial al frumusetii satului românesc

“Satul românesc uimeste tot timpul prin frumusetea, prin asezarea si prin traditiile sale. Dacã e iarnã, satul este cuprins de venirea în trup a Mântuitorului Hristos, de florile de gheatã, de potecile albe, de cetele de colindãtori, de mirosul de brad, de parfumul sãrbãtorilor si de inimile primenite prin post si fapte bune. Acestea toate adunate graviteazã în jurul Praznicului cel Mare al Nasterii Pruncului Sfânt. Anul 2019 este an omagial al frumusetii satului românesc, al preotilor, dascãlilor si primarilor gospodari, dedicat de cãtre Biserica Ortodoxã Românã. Cu acest prilej, la finalul acestui an comemorativ, ne-am gândit sã organizãm acest concurs eparhial de iarnã, pentru a încuraja elevii care, cu ajutorul condeiului, descriu cel mai bine, simplu si cu naturalete, locurile unde copilãresc, unde se joacã, unde învatã si contemplã cel mai bine lucrarea lui Dumnezeu. Acest concurs incurajeazã creativitatea, originalitatea si dragostea pentru creatiile literare, fie cã sunt în versuri sau prozã. Elevii participanti vor avea posibilitatea sã descrie cel mai bine iarna în satul românesc, fie printr-un eseu, fie prin versuri. Se puncteazã corectitudinea informatiilor, asezarea în vers sau fraze a ideilor, bogãtia si frumusetea figurilor de stil, a corectitudinii textului din punct de vedere gramatical si al spatiului alocat”, se aratã în regulamentul concursului.