|

Conditii de sacrificare miei în perioada sãrbãtorilor pascale

INFORMARE…Având în vedere apropierea sãrbãtorilor Pascale Catolice si Ortodoxe, moment în care traditional se consumã carne de miel, DSVSA ne anuntã cã  sacrificarea mieilor se realizeazã în unitãtile de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificare de ovine publicate pe site-ul ANSVSA. În cazuri exceptionale, sacrificarea mieilor poate fi realizatã si în spatii amenajate temporar, organizate în conditiile legii, în care sã se asigure supravegherea sanitar – veterinarã si în care sunt respectate conditiile stabilite de lege.

Activitatea de sacrificare a mieilor în abatoare este permanentã, iar în centre amenajate temporar se realizeazã strict numai în perioada 30 martie – 18 aprilie 2020 (premergãtoare Pastelui Catolic si Pastelui Ortodox), între orele 7.00-17.00. În cazul mieilor destinati sacrificãrii, se vor avea în vedere urmãtoarele:

Controlul stãrii de sãnãtate a animalelor, respectiv efectuarea examenului ante-mortem de cãtre un medic veterinar oficial;

Verificarea respectãrii regulilor de bunãstare a animalelor în timpul sacrificãrii conform Regulamentului (CE) nr. 1099/2009;

Efectuarea examenului post-mortem al cãrnii si organelor de cãtre un medic veterinar oficial;

Verificarea eliminãrii subproduselor de origine animalã care nu sunt destinate consumului uman conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

Verificarea conditiilor de depozitare si comercializare a cãrnii de miel.

Carnea de miel rezultatã din sacrificarea mieilor proveniti din fermã/exploatatia proprie în spatiul/locul amenajat temporar la nivelul fermei/exploatatiei sau amenajat temporar de cãtre Primãrii, va fi marcatã cu marca de sãnãtate de formã rotundã cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul cãreia este înscris indicativul judetului urmat de codul numeric acordat de DSVSA Vaslui .

„Totodatã, precizãm cã, carnea de miel rezultatã din sacrificarea mieilor proveniti din fermã/exploatatia proprie în spatiul/locul amenajat temporar la nivelul fermei/exploatatiei/amenajat de primãrie, nu poate fi livratã cãtre alte unitãti din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ci va fi comercializatã doar cãtre consumatorii finali.

DSVSA Vaslui solicitã primãriilor/fermierilor care îsi exprimã intentia de a amenaja locuri temporare pentru sacrificarea mieilor la nivelul oraselor/municipiilor/ fermei/exploatatiei în perioada premergãtoare Sãrbãtorilor Pascale, sã implementeze proceduri pentru a respecta distanta minimã socialã între persoane impusã de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgentã (CNSSU), precum si celelalte mãsuri de protectie care sã previnã infectarea cu COVID-19.”, a transmis Biroul de comunicare al DSVSA Vaslui.