|

Consilierii judeteni, cu ochii dupã salariul lui Buzatu!

INDEMNIZATII BABANE… S-au dus vremurile în care consilierii judeteni primeau indemnizatii pentru mandatul de la judet la nivelul unei perechi de pantofi si a unei cãmãsi de firmã. Cei 31 de consilieri judeteni (desi sunt 33 de mandate, doi consilieri sunt vicepresedinti) si-au votat noile indemnizatii. Astfel, începând cu luna august, un consilier judetean de la Vaslui va câstiga, într-o lunã, 10% din indemnizatia presedintelui Consiliului Judetean, aceasta fiind si varianta maximã admisã de legiuitor. Pânã acum, consilierii câstigau 5% din indemnizatia primitã de Buzatu în fruntea judetului, la care se mai adãugau încã 5% pentru una sau douã sedinte pe comisii. Noutatea o constituie faptul cã se acordã indemnizatia de 10%, cu conditia participãrii si la sedintele pe comisii, în caz contrar indemnizatia putând fi anulatã pe luna respectivã. În conditiile în care Buzatu are o indemnizatie medie de 18.000 de lei, brut, lunar, rezultã cã fiecare consilier va avea, impozabil, o indemnizatie de 1.800 de lei, brut.

„Sunt unii în România care considerã cã administratia localã trebuie sã aibã salarii mici, dacã s-ar putea deloc si, de ar fi posibil, sã mai aducã si bani de acasã. Pãrerea mea este cã nu s-a produs nicio schimbare prin trecerea la indemnizatiile de 10% din salariul presedintelui CJ, a trebuit doar sã ne conformãm la noul cod administrativ”, explicã Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. Explicatiile sefului judetului nu prea stau în picioare, câtã vreme atunci când salariul sãu era de 15.000 de lei, iar consilierii nu participau la sedintele pe comisii primeau doar 750 de lei, iar acum primesc de douã ori mai multi bani. Cu conditia, desigur, sã participe si la sedintele comisiilor de specialitate, în caz contrar putând sã nu ia indemnizatie pe luna respectivã. „Eu cred cã aceste indemnizatii ale consilierilor sunt motivate, pentru cã acesti consilieri iau decizii pentru binele judetului Vaslui. Consilierul judetean gestioneazã treburile judetului”, mai spune Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean. Interesant este cã, pe cât de mult va mai creste salariul sefului CJ Vaslui, pe atât de mult vor creste si indemnizatiile consilierilor judeteni, legati acum ombilical de seful judetului!

Este o decizie inutilã, pentru cã oricum toti consilierii vin la sedinte

Rare sunt cazurile în care un consilier judetean de la Vaslui absenteazã de la sedintele ordinare sau extraordinare, deci norma din Codul Administrativ este inutilã. În 2016, indemnizatia de sedintã pentru participarea consilierilor judeteni la sedintele ordinare ale Consiliului judetean si ale comisiilor de specialitate a fost stabilitã în cuantum de 5% din indemnizatia lunarã a presedintelui Consiliului judetean, iar numãrul maxim de sedinte pentru care se acorda aceastã indemnizație era de o sedintã ordinarã a Consiliului judetean si de 1-2 sedinte ale comisiilor de specialitate pe lunã. Însã, în anul 2017, prin Legea-cadru privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, legiuitorul a instituit o normã derogatorie care stabilea cuantumul maxim lunar al indemnizatiei de ședințã de care beneficiau consilierii judeteni, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021. Statutul alesilor locali, cu modificãrile si completãrile ulterioare, stabilea cã indemnizatia maximã lunarã de care beneficiazã consilierii locali și județeni pentru participarea la numãrul maxim de sedinte este de pânã la 10% din indemnizatia lunarã a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, dupã caz. Calculul cuantumului acestei indemnizații, începând cu data de 1 iulie 2017, s-a fãcut în conformitate cu prevederile Hotãrârii Consiliului Judetean Cluj nr. 174/2017 privind stabilirea cuantumului lunar al indemnizatiei de ședințã de care beneficiazã consilierii judeteni, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021.