|

Contabila primãriei Cozmesti, în incompatibilitate

NEREGULI… Agentia Nationalã de Integritate (       ANI) scoate la ivealã noi nereguli în Primãria comunei Cozmesti. Conform institutiei, contabila Gabriela Grumeza s-ar fi aflat, vreme de doi ani, în incompatibilitate, dupã ce a detinut, simultan, functia de referent contabil la Primãria Delesti si cea de contabil al unui SRL. De asemenea, surse din primãria Cozmesti vorbesc de faptul cã, în urmã cu doi, trei ani, acelasi functionar, tinea contabilitatea la primãrie în timp ce era angajata la UAT Delesti si ar fi fãcut acest lucru timp de aproximativ 3 ani. De la Delesti, contabila a plecat cu o datorie de aproape 300 de milioane de lei vechi dupã nereguli constatate de cãtre un control al Curtii de Conturi.

Numãrul neregulilor din UAT Cozmesti cresc de la o zi la alta. Astfel, în urmã cu putinã vreme, ANI a constatat incompatibilitatea în care a fost, timp de doi ani, actualul contabil, pe vremea aceea, angajat al Primãriei Delesti. Conform ANI, Gabriela Grumeza s-a aflat în aceastã posturã în perioada 2012 – 2014, timp în care era referent contabil la Delesti, dar si angajat al unui SRL. Si asta nu ar fi fost singura incompatibilitate a contabilei. Unele surse din Primãria Cozmesti vorbesc despre faptul cã, în aceeasi perioadã, Gabriela Grumeza tinea contabilitatea si la UAT Cozmesti, “la negru”. “A fost angajatã în urmã cu trei ani la Cozmesti. De la Delesti a plecat cu o datorie de aproximativ 300 de milioane de lei vechi. Banii acestia i-au fost imputati de cãtre Curtea de Conturi Vaslui. Ar fi decontat deplasãri si bonuri de benzinã fãrã drept. Din câte stiu, a achitat datoria aceasta, dar lumea vorbeste cã a fost ajutatã de primarul Sima Hristache, mai ales cã nu ar fi avut de unde sã plãteascã atâtia bani. De atunci se vorbeste în primãria Cozmesti cã face tot ceea ce vrea si cum vrea primarul. La Cozmesti a fost angajatã în urmã cu trei ani si a reusit sã-l aducã si pe fratele ei ca sef la Situatii de Urgentã”, spun surse din primãrie. Si problemele la Cozmesti nu se opresc aici.

Jaf în contabilitatea primãriei Cozmesti. Abateri financiare de peste 500.000 de euro

Un control efectuat de cãtre inspectorii Curtii de Conturi Vaslui, la finele anului 2015, a scos la ivealã nereguli grave în contabilitatea primãriei Cozmesti. Una dintre ele este legatã de faptul cã, fãrã drept, au fost acordate premii constând în sume de bani. Din vina primarului Sima, se aratã în actul de control, s-au înregistrat urmãtoarele abateri: nu au fost estimate veniturile la nivelul lor real (bazate pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare în functie de care se calculeazã impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice, în scopul evaluãrii corecte a veniturilor); nefundamentarea corespunzãtoare a cheltuielilor de efectuat pe capitole bugetare aferente bugetului de venituri si cheltuieli; neîntocmirea programului de reparatii a drumurilor comunale; inexistenta devizului general actualizat; inexistenta restului de executat întocmit în baza devizului general actualizat la finele fiecãrui an bugetar sau ori de câte ori necesitãtile o impun; lipsa fisei fiecãrui obiectiv de investitii pentru lucrãrile de investitii aflate în derulare la nivel de entitate si evidenta analiticã incompletã a acestora; nerespectarea de cãtre ordonatorul principal de credite a bugetului local a obligativitãtii publicãrii pe pagina de internet a documentelor prevãzute de Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale – abateri în sumã de aproape 113.000 lei. S-au constatat obligatii de platã neraportate prin contul de executie – debite provenind din amenzi contraventionale neînregistrate în contabilitatea institutiei, în sumã de 40.000 lei, si au fost înregistrate în mod eronat în evidenta contabilã unele bunuri apartinând domeniului public sau privat al UAT – cheltuieli de natura investitiilor efectuate de cãtre ordonatorul de credite – plus sume restante provenind din cheltuieli angajate si efectuate fãrã prevederi bugetare si sume restante provenind din alte cauze, neraportate prin anexele la situatiile financiare, cât si sume restante provenind din obligatii de platã facturate, dar neînregistrate în contabilitatea ordonatorului tertiar de credite, în valoare de 141.000 lei.