|

Contribuabilii vasluieni, termen limitã pentru ziua de luni, 16 iulie

SCADENTÃ… Termenul limitã pentru depunerea „Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, la subunitãtile Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui, este ziua de luni, 16 iulie 2018. Declaratia se depune de cãtre persoanele care au obligatia declarãrii veniturilor realizate din România sau/si din strãinãtate în anul 2017, declarãrii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018 si de cãtre persoanele care au obligatia declarãrii venitului estimat pentru încadrarea ca plãtitor de contributii sociale si, dupã caz, a declarãrii contributiilor sociale datorate pentru anul 2018. Pentru depunerea declaratiei online, pânã la 16 iulie 2018 inclusiv, se acordã o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plãtit integral pânã la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueazã impozitul pe venitul net anual plãtit si se aplicã corespunzãtor si pentru contributiile sociale datorate potrivit legii. Declaratia se poate depune si în format hârtie, la registratura administratiilor fiscale ale ANAF, sau prin postã, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Formularul si instructiunile de completare pot fi descãrcate online de pe portalul www.anaf.ro, (la urmãtorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf.) . Informatii detaliate pot fi obtinute prin accesarea sectiunii Asistentã Contribuabili de pe portalul www.anaf.ro, rubrica „Despre impozite si taxe – Despre impozitul pe venit” sau apelând la numãrul 031.403.91.60. De asemenea, specialistii structurilor de asistentã pentru contribuabili oferã la sediile ANAF informatiile necesare în vederea completãrii si depunerii Declaratiei Unice. Aceastã declaratie Unicã poate fi rectificatã de cãtre contribuabili din proprie initiativã.