|

Controale încrucisate la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui

VERIFICÃRI… O echipã de inspectori din cadrul Directiei de Sãnãtate Publicã (DSP) Bacãu efectueazã un control la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Controalele vizeazã toate sectiile unitãtii sanitare si se vor desfãsura pe durata a douã sãptãmâni.

Verificãrile se desfãsoarã din ordinul Ministrului Sãnãtãtii, în mai multe unitãti sanitare din tarã. Controalele încrucisate presupun ca echipe de specialisti din cadrul DSP-urilor din tarã sã se deplaseze în alte judete pentru verificãri la unitãtile sanitare judetene. Din cadrul DSP Vaslui, o echipã de inspectori a plecat la Spitalul Judetean de Urgentã Neamt. Controalele au scopul de a verifica dacã spitalele se conformeazã prevederilor legale în vigoare. Obiectivele actiunii tematice de control vizeazã verificarea documentelor privind înfiintarea si functionarea spitalelor, verificarea structurii functionale, a normelor privind asigurarea conditiilor generale de igienã, verificarea asigurãrii utilitãtilor, a blocului alimentar, verificarea respectãrii normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale. Se urmãreste si verificarea modului de aprovizionare cu materiale de curãtenie sau conditiile de depozitare.

Un nou scandal cu biocide neconforme

Tot în legãturã cu infectiile nosocomiale, politistii Directiei de Investigare a Criminalitãtii Economice au efectuat, marti, cinci perchezitii în Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova la domiciliile unor persoane fizice si la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societãti comerciale ce produc, importã si comercializeazã produse biocide. Dezinfectantii, care nu îndeplineau standardele corespunzãtoare, au fost folositi în 30 de spitale din tarã,a declarat Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãtii. “În cursul anului 2018, inspectorii Directiilor de Sãnãtate Publicã si inspectorii sanitari din cadrul Ministerului Sãnãtãtii au efectuat verificãri cu privire la eficacitatea produselor biocide folosite nu doar în sistemul sanitar, ci si în saloanele de înfrumusetare. Au fost verificate 15 produse biocide – trei dintre acestea prezentând neconformitãti cu privire la eficacitatea fungicidã. Au fost reverificate în laboratoare acreditate RENAR aceste produse. Neconformitãtile s-au confirmat. Prin urmare, ministerul a dispus efectuarea unei plângeri penale vizavi de douã societãti – una din Bucuresti si una din judetul Prahova, care comercializau aceste biocide”, a arãtat Sorina Pintea. Potrivit managerului SJU Vaslui, Ana Rinder, unitatea spitaliceascã pe care aceasta o conduce nu are semnate contracte cu firmele care produc dezinfectanti neconformi.