|

Controale intense ale inspectorilor de muncã si amenzi agentilor economici certati cu legea

ACTIVITATE…În luna septembrie, inspectorii de muncã vasluieni au efectuat 137 controale la agentii economici din judetul Vaslui. Dintre acestea, 77 controale au fost în domeniul relatii de muncã si 60 de controale în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã.

Din numãrul total de angajatori verificati, pentru neconformitãtile constatate de inspectorii de muncã, au fost sanctionati 53 angajatori. Opt angajatori au primit sanctiuni în domeniul relatiilor de muncã, din care 5 angajatori au fost sanctionati pentru folosirea de muncã nedeclaratã. Alti 45 angajatori au fost sanctionati în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã. De asemenea, au fost aplicate un numãr total de 96 sanctiuni contraventionale, valoare totalã a amenzilor aplicate fiind de 148.000 lei. Principalele nereguli depistate de inspectorii de muncã în timpul controalelor efectuate în luna august 2018 au fost: munca nedeclaratã, primirea la muncã a unei persoane fãrã încheierea contractului individual de muncã în formã scrisã, în ziua anterioarã începerii activitãtii; Primirea la muncã a unei persoane fãrã transmiterea raportului de muncã în registrul general de evidentã a salariatilor cel târziu în ziua anterioarã începerii activitãtii; Primirea la muncã a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncã suspendat; Primirea la muncã a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncã cu timp partial. Alte nereguli constatate au constat în depãsirea programului normal de lucru, neplata corespunzãtoare a orelor suplimentare, neplata corespunzãtoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnã. De asemenea, au fost aplicate 86 sanctiuni în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, valoare totalã a amenzilor aplicate în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã fiind de 12.000 lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru neconformitãti constatate din punct de vedere al securitãtii si sãnãtãtii în muncã, pentru neluarea mãsurilor de securitate si sãnãtate în muncã pentru activitãti ce presupun lucrul la înãltime, locurile de muncã si riscurile de accidentare semnalizate, lucrãtori care îsi desfãsoarã activitatea la înãltime neexaminati medical în vederea stabilirii aptitudinii în muncã pentru acest gen de activitate, sunt câteva dintre neregulile constatate. Tot în luna septembrie au fost comunicate de angajatori 5 evenimente, au fost înregistrate 2 accidente de muncã cu incapacitate temporarã de muncã având urmãtoarele cauze: utilizarea necorespunzãtoare a echipamentelor de muncã, cãderea lucrãtorilor de la acelasi nivel, adoptarea unor solutii tehnologice necorespunzãtoare în raport cu cerintele de securitate. Tot în luna septembrie un eveniment a fost cercetat de ITM Vaslui, în urma cercetãrii, acesta a fost înregistrat ca accident de muncã mortal în afara muncii.