|

Copiii care nu au ce mânca! (foto)

ZADARNIC Desi conducerea AJPIS Vaslui, reprezentatã de huseanul Sorin Prepelitã, a venit la începutul lunii august sã vadã care este situatia cu cei patru copii si mama lor, ce trãiesc în conditii grele, într-o cocioabã de pe Dric, situatia acestei familii nu s-a schimbat cu nimic. Nu beneficiazã de nicio formã de ajutor social, iar cel de-al patrulea copil nu primeste alocatie. Cartoful fiert si mãmãliga râncedã rãmâne hrana zilnicã a copiilor, desi, dupã aflarea povestii lor, câtiva oameni cu suflet le-au dus câteva alimente si hãinute.

“Ei, în conditiile acestea, au dreptul la un ajutor din partea statului, prin Agentia de Plãti si Inspectie Socialã, însã, la cum se prezintã situatia, se pare cã mama nu stie sã îsi caute drepturile si trebuie ajutatã. În fond, cred cã ei au nevoie de consiliere, în primul rând. Trebuie sã îsi întocmeascã un dosar si sã îsi caute drepturile. Eu mã voi duce personal sã vorbesc cu aceastã familie si sã vãd care este situatia si cum îi putem ajuta sã beneficieze de un ajutor bãnesc, ce li se cuvine, pânã la urmã. Mai ales cã, din ce am înteles, minorul de 2 luni nu are depuse nici actele pentru a beneficia de alocatie”, a spus Sorin Prepelitã, la scurt timp dupã publicarea cazului. Dupã câteva zile, acesta s-a tinut de cuvânt si a venit la Husi, pentru a merge la familia în cauzã. Dar… ghinionul omului sãrac, dupã cum s-au exprimat vecinii. Mirela Pãduraru, mama celor 4 copii, nu a fost de gãsit acasã, asa cã lucrurile au rãmas la fel. “Da, au cãutat-o cei de la Vaslui, dar ea era la pãscut vacile, cu bãrbatul ei si cu copiii. Ghinionul omului sãrac e acesta. Dacã vin oamenii de la Vaslui sã o ajute, iar ea nu e de gãsit, înseamnã cã asa e soarta ei”, au spus vecinii.

Mama nu are carte si nu stie sã îsi facã singurã dosarul pentru ajutorul de la stat!

Ieri, la cocioaba din chirpici unde locuieste David (2 luni), Mãdãlina (5 ani), Stefan (3 ani) si Teodor (2 ani), copiii erau singuri acasã, pãrintii fiind plecati, cu ziua, la treabã. O bunicã si o mãtusã frãmântau de zor niste lut, cu care sã mai lipeascã maghernita, pentru cã, au zis ele, vine acusi iarna si frigul. “Îi mai ajutãm noi un pic, cã ei nu se pot descurca. Dupã ce a apãrut la ziar cazul lor, douã doamne au venit si le-au adus ceva de mâncare si câteva haine. În rest, nimeni. E foarte greu. Nici eu nu îi pot ajuta mai mult. Ne pare rãu cã nu au fost gãsiti acasã, dar am s-o învãt eu pe Mirela sã se ducã la Primãrie. Trebuie sã fie cineva care sã o ajute. Cã ea nu stie carte, nu stie sã scrie si nu poate singurã sã facã dosarul pentru ajutorul social”, spune bunica.