|

Copiii cu sindrom Down, sãrbãtoriti astãzi la Bârlad

SÃ FIM SOLIDARI An de an, zilele care promoveazã solidaritatea cu persoanele din categorii vulnerabile, ce au si calitatea de beneficiari ai serviciilor specializate din cadrul Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui, sunt aduse în atentia opiniei publice de cãtre reprezentantii institutiei noastre prin activitãti tematice, cu unic scop de valorizare a potentialului individual si a rolului în societate a acestora.

Astãzi, începând cu orele 10.00, la sediul Scolii Gimnaziale „Stroe S. Belloescu” din Bârlad, reprezentantii Centrului de Zi pentru Copilul cu Sindrom Down „Miracol” din localitate, entitate aflatã în structura DGASPC Vaslui, în parteneriat cu institutia gazdã, vor marca semnificatia „Zilei Mondiale a Sindromului Down” printr-un set de activitãti specifice. La actiune vor participa copii beneficiari ai Centrului de Zi pentru Copilul cu Sindrom Down „Miracol” Bârlad, pãrintii acestora, elevi ai Scolii Gimnaziale „Stroe S. Belloescu” Bârlad, respectiv personalul de specialitate a celor douã unitãti. Evenimentul se înscrie în registrul socializãrii de grup a copiilor diagnosticati cu Sindromul Down, în sensul stimulãrii spiritului cooperativ, colaborãrii pe o temã predefinitã ti îmbunãtãtirii capacitãtilor cognitive prin experiente ludice.

Despre Centrul de zi pentru copilul cu sindrom Down „Miracol” Bârlad

Centrul de zi pentru copilul cu sindrom Down „Miracol” reprezintã un serviciu social comunitar care rãspunde nevoilor acestor copii de a fi asistati si sprijiniti în procesul complex de recuperare, reabilitare si integrare socialã. Servicii oferite:

- Activitãti de reabilitare si învãtare: kinetoterapie, logoterapie, ergoterapie, terapii prin învãtare;

- Activitãti recreative si de socializare – realizeazã un echilibru între activitãtile de învãtare si reabilitare, pe de o parte si cele de relaxare si joc, pe de altã parte;

- Activitãti de sprijin pentru pãrinti: asistentã socialã, informare, consiliere psihologicã;

- Activitãti directionate cãtre comunitate: realizarea de ateliere de lucru cu participarea specialistilor pe problematica copilului cu sindrom Down, activitãti de instruire, schimburi de experientã, diseminarea informatiilor.

Grupul tintã: copiii cu dizabilitãti din comunitatea municipiului Bârlad si familiile acestora. Sunt în jur de 30 de copii, care astãzi vor cânta, vor spune poezii si vor primi daruri de la sponsori generosi.