|

Copiii, gravidele, pensionarii si puscãriasii, nu plãtesc contributia la sãnãtate!

SCUTITI… Copiii si tinerii care îsi continuã studiile, gravidele, pensionarii, cei condamnati sau arestati sunt principalele categorii care beneficiazã de asigurare automatã la sãnãtate, fãrã sã plãteascã contributia la sãnãtate (CASS). Obtinerea unor venituri impozabile îi poate face si pe acestia sã datoreze CASS pentru acele venituri.

Categoriile de persoane care nu sunt nevoite sã plãteascã CASS, dar beneficiazã gratis de servicii medicale în sistemul de sãnãtate public (pachetul de bazã) sunt stabilite în Codul fiscal. Anul trecut au fost fãcute mici modificãri la lista asiguratilor fãrã plata CASS, iar lista este acum urmãtoarea: copiii pânã la vârsta de 18 ani, dar si cei între 18 si 26 de ani, dacã sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pânã la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, studentii-doctoranzi care desfãsoarã activitãti didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a patru – sase ore conventionale didactice pe sãptãmânã, precum si persoanele care urmeazã modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti; tinerii cu vârsta de pânã la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului; sotul, sotia si pãrintii fãrã venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate; persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute în baza Legii nr. 448/2006; bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtãtii, pânã la vindecarea respectivei afectiuni; femeile însãrcinate si lãuzele; pensionarii, pentru veniturile din pensii, precum si pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectualã; asta înseamnã cã dacã obtin venituri din activitãti independente, chirii sau alte venituri impozabile ar putea fi obligati sã plãteascã CASS, peste un anumit plafon al veniturilor (12 salarii minime brute anual); persoanele care realizeazã venituri din salarii si asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectualã; salariatii oricum datoreazã CASS prin contractul de muncã, însã Codul fiscal îi scuteste aici de obligatia de a datora CASS dacã mai obtin si venituri din proprietate intelectualã; persoanele care se aflã în concedii medicale pentru incapacitate temporarã de muncã, acordate în urma unor accidente de muncã sau a unor boli profesionale, precum si cele care se aflã în concedii medicale acordate potrivit OUG nr. 158/2005, pentru indemnizatiile aferente certificatelor medicale (de maternitate, risc maternal, îngrijirea copilului bolnav etc.); somerii care primesc indemnizatia de somaj sau, dupã caz, alte drepturi de protectie socialã; persoanele care se aflã în concediu de acomodare sau în concediu pentru cresterea copilului, pentru drepturile bãnesti acordate aferent acestor concedii (adicã indemnizatiile de concediu de crestere si de acomodare); persoanele fizice care beneficiazã de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (dar doar pentru acesti bani);

Puscãriasii, printre beneficiari

O altã categorie care va beneficia de asigurare de sãnãtate fãrã a plãti contributia este cea acondamnatilor din închisori, cei arestati, precum si persoanele care se aflã în executarea unei mãsuri educative/de sigurantã privative de libertate, respectiv cele care se aflã în perioada de amânare/întrerupere a executãrii pedepsei privative de libertate; strãinii aflati în centrele de cazare în vederea returnãrii ori expulzãrii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se aflã în timpul procedurilor necesare stabilirii identitãtii si sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii; personalul monahal al cultelor recunoscute; persoanele cetãteni români care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadã de cel mult 12 luni precum si persoanele persecutate în regimul comunist, veteranii de rãzboi si alte categorii asemene.