|

Cresc pedepsele pentru actele sexuale cu minori sub 14 ani

MODIFICARE… În România sunt prezente din ce în ce mai multe cazuri de viol de la un an la altul. Pentru a diminua rata abuzului sexual, potrivit unui amendament la proiectul legislativ initiat de parlamentari din majoritatea spectrului politic, orice faptã care implicã contact sexual cu un minor sub 14 ani se va pedepsi cu închisoare de la 5 la 12 ani.

Initiatorul amendamentului a precizat cã se impune ridicarea limitei minime a pedepsei, de la patru la cinci ani, dar si a celei maxime, de la 11 la 12 ani, “datã fiind gravitatea faptei sãvârsite cu un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani, dacã fãptuitorul a împlinit vârsta de 18 ani”. “Considerãm necesarã modificarea actelor legislative care prevãd pedepsirea infractiunilor contra libertãtii si integritãtii sociale a minorilor, astfel încât orice faptã care implicã contact sexual cu un minor cu vârstã mai micã de 15 ani sã fie în mod direct încadratã ca viol, fãrã a fi nevoie de dovezi care sã ateste imposibilitatea victimei de a se apãra sau tentativa de a opune rezistentã. De asemenea, considerãm necesar ca pedeapsa minimã pentru cazurile de viol si de act sexual cu un minor sã fie mãritã de la trei la patru ani, având în vedere cã, în prezent, foarte multe dintre pedepsele pronuntate sunt pedepse cu suspendare”, se aratã în expunerea de motive. Potrivit legii, initiativa propusã își doreste cresterea pedepselor pentru cazurile de abuz împotriva minorilor, astfel încât în astfel de cazuri sã nu mai poatã fi pronuntate sentinte cu suspendare, mai ales în contextul unei diferente mari de vârstã. “Totodatã, diferenta de vârstã pentru care infractiunile nu vor fi sanctionate va scãdea de la 3 la 2 ani, cu scopul de a limita situatiile în care abuzatorul primeste pedeapsa minimã. De asemenea, propunerea prevede cresterea vârstei minime pentru care este un astfel de act poate fi considerat consimtãmânt, de la 15 la 16 ani, conform legislatiei în vigoare”, se precizeazã în textul propus.

Peste 500 de condamnãri definitive pentru cazuri de act sexual cu un minor

În perioada 2016 – 2018, potrivit înregistrãrilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, au fost date 553 condamnãri definitive pentru cazuri de act sexual cu minor si alte 962 pentru viol. Chiar si asa, numeroase cazuri prezentate în presã relevã faptul cã de foarte multe ori judecãtorii schimbã încadrarea faptelor de naturã sexualã cu victime minori de la viol la act sexual cu minori. În practicã, instantele românesti continuã sã încadreze cele mai multe fapte de abuz sexual comise asupra minorilor sub 14 – 15 ani ca act sexual cu un minor.