|

Cum se vor încheia situatiile scolare ale elevilor vasluieni

OFICIAL…Ministerul Educatiei si Cercetãrii (MEC) a elaborat un document prin care sunt stabilite modalitãtile prin care, la finalul anului, elevii vor avea situatia scolarã încheiatã. Astfel, scolile au primit acest document, cu mai multe indicatii referitoare la modul în care se va încheia situatia fiecãrui elev în parte. Pentru fiecare ciclu de învãtãmânt în parte, în functie de situatia individualã a fiecãrui elev, au fost identificate patru situatii pentru învãtãmântul primar, unde elevii sunt notati cu calificative si cinci situatii la gimnaziu si liceu, unde elevii sunt evaluati cu note.

Mai întâi de toate, se precizeazã cã pentru nivelul de învãtãmânt anteprescolar si prescolar nu este cazul încheierii situatiei, dar activitãtile cadrelor didactice continuã si acestea trebuie sã mentinã legãtura cu copiii. “Segmentul de vârstã corespunzãtoare acestor niveluri este însotit de cele mai mari riscuri, atât în organizarea procesului educational din unitãti, cât si din cauza faptului cã majoritatea copiilor sunt însotiti, spre unitãti, de persoane cu risc sau care prezintã risc pentru contacte în cadrul unitãtilor de învãtãmânt”, se aratã în documentul MEC. De asemenea, pentru elevii din ciclul primar, activitãtile vor continua online, iar mediile vor fi încheiate cu douã calificative obtinute de elevi pe semestrul al II-lea. Dacã elevul nu are decât un calificativ, al doilea va fi dat în urma activitãtii desfãsurate online. În situatia în care elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea, media anualã devine media semestrului I.

Cum se încheie situatia anului scolar la gimnaziu, liceu, învãtãmântul profesional si postliceal?

La fel ca si în cazul învãtãmântului primar, pentru gimnaziu, liceu, învãtãmântul profesional si postliceal, cursurile vor continua online, cu exceptia elevilor din clasele terminale, pânã la finalul anului scolar si nu se vor mai da teze. Ministerul a prevãzut cinci situatii posibile în care se pot afla elevii, precum si felul în care profesorii le vor încheia mediile. Astfel, “dacã elevul are cel putin douã note pe semestrul al II-lea, media va fi încheiatã cu aceste note, iar dacã are doar una, poate fi notat pe activitatea în online. O altã situatie posibilã este aceea în care elevul are doar o notã pe semestrul al II-lea, dar nu poate primi o a doua pe activitatea online. În acest caz, a doua notã va fi constituitã din media elevului pe primul semestru. Dacã elevul nu are nicio notã în acest semestru, media anualã devine media semestrului I.  În cazul în care elevul are, pe primul semestru, medie mai micã de 5, atunci elevul, împreunã cu profesorul, stabilesc o datã la care acesta va putea sustine o lucrare scrisã sau un proiect în urma cãruia sã obtinã o notã. Nota de la aceastã evaluare devine media anualã, exact ca la examenul de corigentã”, se aratã în document.