|

Cursuri de instruire si formare profesionalã în agriculturã

CALIFICARE…Directia pentru Agriculturã Judeteanã Vaslui organizeazã cursuri de formare profesionalã pentru meseriile de apicultor, legumicultor, pomicultor, tractorist, lucrãtor în cultura plantelor si lucrãtor în cresterea animalelor.

Conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice prin care se constituie venituri proprii ale directiilor pentru agriculturã judetene si a municipiului Bucuresti, cursurile de pregãtire profesionalã au nivelul de calificare I si se desfãsoarã la sediul Directiei pentru Agriculturã Judetene Vaslui pe o perioadã de 360 de ore, timp în care participantii dobândesc, de la specialisti cu experientã în domeniul agricol, cunostinte necesare calificãrii pentru care au optat. Astfel, de la începutul anului si pânã în prezent, un numãr de 134 de cursanti au fost înscrisi la cursurile de formare profesionalã, din care 68 au devenit absolventi cu Certificat de calificare profesionalã pentru meseriile de apicultor (31 persoane – n.r.), tractorist (11 persoane – n.r.), lucrãtor în cultura plantelor (12 persoane – n.r.), lucrãtor în cresterea animalelor (14 persoane – n.r.) iar 66 cursanti continuã cursurile de calificare profesionalã în apiculturã (14 persoane – n.r.), legumiculturã (38 de persoane – n.r.) si pomiculturã (14 persoane – n.r.). Pretul unui curs de formare profesionalã este de 400 de lei. Pentru persoanele interesate în obtinerea unei calificãri în domeniul agricol, mentionãm faptul cã perioada de înscriere va continua pânã la formarea claselor cu numãrul maxim de cursanti.