|

Deputat PNL, Daniel Olteanu, la raport!

UN AN DE MANDAT…Aflat la primul mandat în Parlament, liberalul Daniel Olteanu, fostul prefect al judetului Vaslui, a trimis în cursul anului trecut cãtre membrii Guvernului si alte institutii ale statului 27 de întrebãri si interpelãri, a avut 23 de propuneri legislative initiate, a semnat 5 motiuni de cenzurã si a rostit 23 de declaratii politice. Daniel Olteanu este membru în Comisia permanentã pentru apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã si presedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Islanda.

Obiectivul singurului deputat liberal din judet a fost, asa cum a promis încã din timpul campaniei electorale, sã punã judetul Vaslui pe harta Guvernului. În aproape toate interventiile sale de la tribuna Camerei Deputatilor, care se regãsesc pe site-ul http://www.cdep.ro, Olteanu a transmis mesajul cã vasluienii nu sunt cetãteni de categoria a doua, desi judetul Vaslui se zbate în sãrãcie si izolare de zeci de ani, si a fost abandonat de aproape toate guvernãrile si de toti politicienii pe care i-a trimis la Bucuresti. Pe lista principalelor teme pe care Daniel Olteanu le-a abordat în 2017 se numãrã problema investitiilor în infrastructurã, la nivel de judet, cu fonduri de la bugetul central, combaterea minciunii cã judetul Vaslui este unul asistat social si necesitatea acordãrii de facilitãti fiscale pentru românii care lucreazã în strãinãtate si îsi repatriazã veniturile, în conditiile în care judetul riscã depopularea din cauza exodului de vasluieni cãtre Europa.

Deputatul liberal a atras atentia si asupra unor probleme punctuale cu care se confuntã locuitorii judetului Vaslui, printre care lipsa dotãrilor cu ambulante de tip C, cu medic, abuzurile la adresa copiilor, deplasãrile suplimentare pe care sunt nevoite sã le facã persoanele cu dizabilitãti si dezastrul din domeniul furnizãrii energiei electrice, care pune în pericol inclusiv functionarea spitalelor si viata pacientilor. Olteanu este singurul parlamentar vasluian care si-a asumat un rãzboi împotriva unei companii private, gigantul Delgaz Grid (fostul E-On), pentru frecventele întreruperi în furnizarea energiei electrice de la nivelul întregului judet. Deputatul liberal a transmis o suitã de interpelãri si adrese tuturor celor reponsabili din Ministerul Energiei, Ministerul Economiei si ANRE, prin care a cerut trimiterea Corpului de Control la toate institutiile care au atributii în verificarea modului în care E-On si-a respectat obligatiile de la privatizare. Totodatã, Olteanu a cerut mãsuri concrete pentru despãgubirea consumatorilor din judetul Vaslui care, cu toate cã plãtesc în fiecare facturã o componentã destinatã strict realizãrii unui anumit plan de investitii la nivelul infrastructurii de distributie a energiei electrice, nu beneficiazã de modernizarea acestei infrastructuri. Ca urmare a acestor demersuri, a fost înfiintatã o comisie la nivelul Guvernului care sã verifice si sã propunã mãsuri cu privire la cele sesizate.

Deputatul Olteanu luptã pentru ca Moldova sã nu mai fie izolatã de tarã

Izolarea Moldovei (prin tãierea regiunii de pe lista marilor proiecte de infrastructurã, acele proiecte care ar creste cu adevãrat competitivitatea zonei si atractia pe care ar putea-o avea pentru investitori) l-a determinat pe Daniel Olteanu sã facã un marcaj strâns, în 2017, Ministerului Transporturilor si Companiei Nationale de Drumuri si Autostrãzi, acuzând declaratiile mincinoase cu privire la realizarea Variantei ocolitoare Bârlad si la faptul cã judetul Vaslui constituie o prioritate a Guvernului. Deputatul crede cã demiterea ministrului Transporturilor, care a mintit în legãturã cu startul lucrãrilor la soseaua de centurã a Bârladului, demitere pe care Olteanu a solicitat-o, în mod public, în primãvara anului trecut, este o satisfactie mult prea micã pentru vasluieni, care asistã de zeci de ani la deciziile halucinante ale conducerii CNAIR (revizuirea studiului de fezabilitate si anularea revizuirii studiului de fezabilitate), fãrã ca nimeni dintre cei responsabili sã plãteascã vreodatã cu functia.

Solicitare de fonduri pentru Varianta Ocolitoare a Bârladului

În conditiile în care constructia Variantei ocolitoare Bârlad se aflã sub semnul întrebãrii, desi promisiunea Guvernului a fost cã utilajele vor fi în teren în octombrie 2017, Daniel Olteanu a cerut fonduri din credite bugetare pentru executia acestui obiectiv, printr-unul dintre amendamentele formulate la Legea bugetului de stat pe 2018. De asemenea, Olteanu a solicitat finantare de la buget pentru realizarea studiilor si documentatiilor necesare urmãtoarelor obiective꞉ Varianta ocolitoare Vaslui, Varianta ocolitoare Husi, Reabilitarea si modernizarea Drumului Trans Regio Iasi – Vaslui – Bacãu, Reabilitarea si modernizarea DN11A Bârlad (limitã E581) – Podu Turcului – Adjud, Reabilitarea si modernizarea DN 15D Vaslui – Negresti – Roman, Reabilitarea si modernizarea DN 24A Husi – Murgeni – Bârlad, Construirea autostrãzii Focsani – Bârlad – Albita, Coridorul IX Pan-european, Modernizarea podului feroviar peste Prut, Bogdãnesti, comuna Fãlciu, si adaptarea acestuia traficului rutier si pietonal, Reabilitarea si modernizarea liniei ferate interoperabile simple neelectrificate Zorleni – Fãlciu – Fãlciu Nord si Fãlciu – Prut 2, Construirea podului rutier si pietonal peste Prut, zona Leova. Deputatul liberal sustine cã a cerut pentru Vaslui alocarea fondurilor care i se cuvin, însã majoritatea parlamentarã a respins toate amendamentele pe care le-a adus Legii bugetului de stat pe 2018, motiv pentru care a votat împotriva acestei legi.

Sinteza unui an de activitate parlamentarã

În primul an din mandatul sãu de deputat, Olteanu a depus în Parlament 23 de proiecte de lege care privesc: Codul fiscal, Codul penal si codul de procedurã penalã, Legea administratiei publice locale, Statutul functionarilor publici, Legea educatiei nationale, Legea pensiilor, Legea finantelor publice locale, Regimul drumurilor, legi care reglementeazã functionarea anumitor institutii. Printre cele mai importante initiative legislative se aflã propunerea legislativã privind organizarea si functionarea corpului pompierilor militari si a protectiei civile, devenitã Legea 87/02.05.2017 (stabileste responsabilitãtile si rãspunderea fiecãrui angajat din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã si structurile sale subordonate, inspectoratele judetene si centrele de pregãtire si interventie, în cazul diferitelor tipuri de interventie), proiectul de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (proiect care propune montarea de bariere si semibariere la trecerile la nivel cu calea feratã care, în prezent, sunt prevãzute doar cu avertizare sonorã sau luminoasã, pentru a reduce astfel numãrul accidentelor de circulatie soldate cu pierderi de vieti omenesti), propunerea legislativã pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicatã, propunere prin care pregãtirea profesionalã a viitorului functionar public este cel mai important criteriu de selectie pentru ocuparea unei functii publice, în conditiile în care cerintele legislative actuale sunt excesive si împiedicã tinerii absolventi de facultate sã ocupe o functie publicã, proiectul de Lege privind interzicerea temporarã a exportului de lemne de foc, pentru asigurarea stocurilor necesare gospodãriilor din Romȃnia, propunerea legislativã pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (se referã la introducerea posibilitãtii de a depune dosarul de pensionare cu 90 de zile înainte de îndeplinirea conditiilor prevãzute de lege, urmând ca decizia sã fie comunicatã în termen de 5 zile lucrãtoare de la data la care sunt îndeplinite conditiile legale de pensionare; se eliminã astfel timpii suplimentari de asteptare pânã la primirea deciziei de pensionare si a pensiei efective).

De asemenea, Daniel Olteanu lucreazã la un proiect de lege care se referã la un program anual pentru sustinerea celor mai sãrace 100 de comunitãti locale. Initiativa sa, prezentatã în Parlament în noiembrie 2017, ar prevede alocãri anuale de fonduri, din partea Guvernului, pentru cei mai sãraci români, finantãri directe si transparente, fãrã proceduri birocratice greoaie si fãrã favoritisme politice si regionale. În conditiile în care asistãm la o politicã guvernamentalã de perpetuare a discrepantelor regionale, cu alocãri uriase destinate investitiilor în Bucuresti si în alte zone bogate, Olteanu crede cã, la 100 de ani de la Marea Unire, e timpul ca Guvernul sã facã dovada cã a înteles ce înseamnã solidaritatea cu toti românii, inclusiv cu aceia din regiunile sãrace.

Activitatea din circumscriptia Vaslui

Activitatea din Parlament a deputatului Daniel Olteanu a fost dublatã de prezenta sa în circumscriptie, ca partener al primarilor vasluieni cu initiativã si al tuturor vasluienilor care i-au solicitat ajutorul la sediul birourilor parlamentare deschise în Bârlad si Vaslui. „2017 a fost un an încãrcat din punctul meu de vedere, al activitãtii parlamentare, un an în care cel mai mare cîstig a fost acela cã am reusit, prin tot ceea ce am fãcut, sã ofer garantia faptului cã numele meu este asociat cu credibilitatea. Vreau sã le multumesc tuturor vasluienilor care au fost alãturi de mine pe parcursul primului meu an în Parlament, celor care m-au sustinut si m-au încurajat sã nu renunt la bãtãlia pe care mi-am asumat-o si în numele lor, pentru judetul Vaslui si pentru întreaga Moldovã. Le multumesc si celor care mi-au criticat interventiile sau mi-au trimis sugestiile si propunerile lor pe pagina mea de Facebook, acolo unde comunic direct cu mii de vasluieni. Vã astept în continuare sã discutãm fatã în fatã la birourile parlamentare din Bȃrlad si Vaslui, si vã asigur cã obiectivul meu principal rãmâne, si în 2018, acela de a pune judetul Vaslui pe harta Guvernului si de a fi partenerul de încredere din Parlament al fiecãrui vasluian.”, a spus Daniel Olteanu.