|

Deputatul Daniel Olteanu (ALDE) propune ministrului Transporturilor criterii de evaluare a firmelor de constructii

SERIOZITATE… Încadrarea în valoarea care a fost licitatã, gradul de respectare a termenelor de executie, numãrul si gravitatea incidentelor în ceea ce priveste normele de protectie a muncii. Acestea sunt cele trei criterii care trebuie sã fie incluse, în mod obligatoriu, în grila de evaluare a companiilor care executã proiecte de infrastructurã, sustine deputatul Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor. Propunerile lui Daniel Olteanu vin în contextul în care ministrul Transporturilor, Alexandru Rãzvan Cuc, a subliniat necesitatea unor mãsuri care sã determine cresterea seriozitãtii companiilor care executã proiectele de infrastructurã, precum si cresterea gradului de respectare a angajamentelor de cãtre acestea.

Datele colectate pe baza celor trei criterii, pe care deputatul ALDE i le-a solicitat sefului de la Transporturi prin intermediul unei interpelãri, pot oferi, afirmã Daniel Olteanu, „o imagine corectã a modului în care companiile din domeniu înteleg sã facã performantã si sã-si respecte obligatiile asumate la semnarea contractelor”. Mai precis, este vorba despre informatii din care sã rezulte dacã executantii s-au încadrat în bugetul estimat, dacã au tratat cu seriozitate termenele de executie asumate si dacã au fost preocupati de conditiile de muncã, de viata si securitatea celor care lucreazã pe santierele proiectelor de infrastructurã. Deputatul ALDE i-a cerut ministrului Cuc, în cadrul unei declaratii sustinute în plenul Parlamentului, ca propunerile sale sã fie incluse în grila de evaluare a Ministerului Transporturilor, institutie care trebuie sã aibã „o oglindã fidelã a realitãtii” din teren si a nivelului de competentã si exigentã a companiilor din sectorul de infrastructurã.

Deputatul Olteanu: „Trebuie sã trecem de la vorbe la fapte”

„Mai multe luãri de pozitie de la nivelul Ministerului Transporturilor au transmis, în ultimii ani, nevoia unei evaluãri a companiilor de constructii care executã marile proiecte de infrastructurã. Aceste semnale nu s-au concretizat în adoptarea unor documente, ci au rãmas la nivel de intentie. Cred cã trebuie sã trecem de la vorbe la fapte si în acest domeniu si propun ca Ministerul Transporturilor sã transmitã, la receptia fiecãrui proiect, la terminarea lucrãrilor, trei tipuri de date, pentru evaluarea firmelor executante:

1.       Încadrarea în buget, chiar economiile fãcute fatã de bugetul initial;

2.       Încadrarea în termenele de executie;

3.       Numãrul si gravitatea incidentelor în ceea ce priveste respectarea securitãtii muncii;

Cu privire la primul tip de date, ne-am obisnuit doar cu depãsiri ale bugetelor, ori asta e inadmisibil. Undeva sunt probleme: ori în evaluarea pe care o face beneficiarul, respectiv companiile din subordinea Ministerului Transporturilor, ori în capacitatea de mobilizare a antreprenorului sau în estimarea corectã a factorilor externi, probleme legate de exproprieri si asa mai departe. Din acest punct de vedere, astept primele comunicãri din partea Ministerului Transporturilor din care sã reiasã cã executantii s-au încadrat în buget, eventual dacã au fãcut si economii”, a declarat Daniel Olteanu. Deputatul ALDE a detaliat si celelalte douã criterii în baza cãrora ministerul Transporturilor ar putea realiza o evaluare corectã a companiilor care executã proiecte de infrastructurã.

Fãrã depãsiri ale bugetelor, întârzieri în executie si accidente de muncã pe santiere!

„Al doilea criteriu, încadrarea în termenele de executie, ar trebui sã fie mai simplu de respectat de cãtre un constructor serios, mânat de bune-intentii. Este de notorietate exemplul oferit de o companie româneascã, un adevãrat reper pozitiv în prezent, care nu doar cã a respectat termenele de executie, dar le-a si devansat, si asta nu o singurã datã în ultimii ani. Dacã românii au demonstrat cã pot sã respecte termenele de finalizare, chiar sã le devanseze, atunci trebuie sã avem mãcar pretentii similare de la companii din strãinãtate, cu fortã financiarã mult superioarã. Nu în ultimul rând, trebuie sã fim preocupati în permanentã de conditiile de muncã, de viata si securitatea celor care lucreazã pe santierele marilor proiecte de infrastructurã. Acesta este sensul celui de-al treilea criteriu de analizã a companiilor din domeniu. Sacrificiile trebuie sã fie exclusiv financiare si materiale, nu umane. Din acest punct de vedere, companiile care respectã normele de protectie a muncii si manifestã atentie si responsabilitate fatã de angajati trebuie evidentiate, oferite ca exemplu pozitiv. Acestea sunt cele trei tipuri de informatii pe care nu doar eu, ca parlamentar, ci toti românii, beneficiari ai lucrãrilor, vor si trebuie sã le cunoascã de la Ministerul Transporturilor cu privire la companiile care executã proiectele de infrastructurã: încadrarea în bugete, încadrarea în termenele de executie, numãrul si gravitatea incidentelor în ceea ce priveste normele de protectie a muncii”, a mai spus Daniel Olteanu în plenul Camerei Deputatilor. (Daniel Tãnãsuc)