|

Detinutii vasluieni, seminar pe probleme de reintegrare socialã

ACTIUNE….La Penitenciarul Vaslui s-a desfãsurat ieri o întâlnire-proiect, care a urmãrit valorificarea unor schimburi de experientã si diseminarea modelelor profesionale de bunã practicã în domeniul reintegrãrii sociale a persoanelor private de libertate. „Problematica diversã si complexã pe care o presupune reintegrarea socialã a persoanelor care au sãvârsit infractiuni reprezintã o realitate constientizatã si asumatã la nivel guvernamental. În acest sens, Hotãrârea de Guvern nr. 389/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale de reintegrare socialã a persoanelor private de libertate, 2015-2019, asumatã la nivel national, a creat mecanismul de actiune si interactiune necesar pentru institutiile publice si organizatiile neguvernamentale cu vocatia de a activa în etapele succesive ale procesului de reintegrare socialã a persoanelor care au executat sanctiuni privative de libertate. Scopul acestui demers interinstitutional, transdisciplinar, articulat vizeazã eficientizarea politicilor penale si prevenirea marginalizãrii sociale a persoanelor condamnate”, a spus comisarul sef de penitenciare Nicolae Toma, purtãtor de cuvânt al Penitenciarului Vaslui. Proiectul are ca scop organizarea, la initiativa Penitenciarului Vaslui, a unor întâlniri locale, cu caracter semestrial, în colaborare cu reprezentanti ai institutiilor implicate în implementarea Strategiei, respectiv Serviciul de Probatiune Vaslui, Inspectoratul Scolar Judetean, Inspectoratul Judetean de Politie, Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, dar si alte institutii partenere (CEPCA Vaslui, DGASPC Vaslui, AJOFM Vaslui SUP-Filiala Bacãu, Bisericile Evanghelice Vaslui, Biserica Romano-Catolicã Vaslui, Primãria Vaslui-Directia de Asistentã Socialã, Centrul scolar de Educatie Incluzivã Constantin Pufan Vaslui, Biblioteca Judeteanã, Muzeul Judetean Stefan cel Mare, alte primãrii din judet), sub forma unor schimburi de experientã, care sã aibã ca tematicã promovarea modelelor de bunã practicã, precum si a indicatorilor de progres înregistrati în implementarea Strategiei, dar si facilitarea colaborãrii pentru derularea în comun a activitãtilor.