|

Dezvelire de bust la Bãcani: generalul Gheorghe Naumescu

În comuna Bãcani, Ziua Nationalã a României a cãpãtat un ecou deosebit fatã de alti ani. Dupã slujba religioasã de la monumentele eroilor din comunã a urmat dezvelirea bustului generalului Gheorghe Naumescu, eroul Primului Rãzboi Mondial si fiu al comunei. La eveniment au asistat primarul localitãtii, Vasile Stoica, numerosi sãteni si invitati. Sufletul actiunii a fost publicistul Vasile Fânaru, cel care a emis si monografia comunei si editeazã revista “Bãcani”. Bustul a fost executat de Dragos Mihãilã, cu sprijinul financiar al lui Viorel Mihãilã si al altor sponsori. Personalitatea generalului post mortem Gheorghe Naumescu a fost evocatã de profesorul Dan Ravaru si de Vasile Fânaru. Acesta din urmã a dat glas unei emotionante scrisori alcãtuitã de generalul Naumescu si adresatã sotiei sale, de pe patul de moarte.

“Mor fericit, dragã sotie si iubiti copii, pentru mãrirea si onoarea neamului românesc, pentru libertatea fratilor asupriti; vã recomand, dragii mei, sã deveniti înainte de toate buni patrioti, aceastã iubire trebuie sã fie dezinteresatã si asa de puternicã încât sã fie capabilã de toate devotamentele si de toate sacrificiile. Când veti fi mari, sã fiti gata în tot momentul si la cea dintâi chemare a patriei sã vã jertifiti la nevoie. Scumpii mei, individati soarta mea fericitã. Mor fericit cã în viatã am avut nobila misiune de a face educatie patrioticã unui regiment de viteji, le-am pregãtit sufletul lor si le-am desteptat constiinta înaltei datoriii fatã de scumpa noastrã patrie”. “Textul mi se pare extraordinar si ar merita sã fie tipãrit si înmânat în toate scolile din România unde, din pãcate, educatia patrioticã lipseste uneori pânã la desãvârsire. Numele sãu îl poartã o stradã din Bârlad si îl vor purta si unele institutii din comuna Bãcani”, spune profesorul Dan Ravaru.

Faptele eroice ale generalului Gheorghe Naumescu

“Nãscut în 1869, Gheorghe Naumescu a urmat o strãlucitã carierã militarã si ofiter în cadrul regimentului 2 Rosiori din Bârlad. S-a cãsãtorit si s-a stabilit în comuna Bãcani, intrând într-o mare familie boiereascã, familia Palade, care a avut o mare importantã în istoria Moldovei, începând din secolul al XVII-lea. Numele sãu este legat în primul rând de unul dintre cele mai eroice episoade din Primul Rãzboi Mondial, celebra Sarjã de la Prunaru. Într-un moment dificil în desfãsurarea luptelor din Muntenia, divizia a doua de cavalerie era practic înconjuratã de inamic pe data de 15 noiembrie 1916. Singura sansã de a iesi din încercuire ar fi fost realizarea unui atac victorios asupra localitãtiii Prunaru, unde inamicul îsi întãrise însã pozitiile, benficiind si de o înzestrare tehnicã superioarã. Desi bolnav, colonelul Naumescu îsi asumã aceastã sarcinã care însemna de fapt un adevãrat sacrificiu. La solicitarea comandantului sãu, rãspunde: “Domnului general, Regimentul 2 Rosiori (din Bârlad), vã multumeste pentru cinstea ce-i faceti, de a putea sã moarã pentru tarã”. În frunte cu colonelul Naumescu, Rosiorii bârlãdeni vor executa o sarjã de cavalerie înfruntând mitralierele inamice. Trei sferturi din regiment a cãzut pe câmpul de luptã. Comandantul a fost grav rãnit, dar divizia a iesit din încercuire. Colonelul Naumescu, luat prizonier, a murit în urma rãnilor dintr-un spital din Sofia, iar mai târziu trupul sãu a fost adus în tarã”, a povestit profesorul Dan Ravaru.