|

Din mai 2019, încep lucrãrile la drumul strategic Bârlad-Laza-Codãesti

LANSARE DE PROIECT… Peste 50 de milioane de euro fonduri europene, 12 comune strãbãtute de drumuri asfaltate si poduri noi, aproape 50.000 de oameni care se vor bucura de conditii normale de transport. Sunt cifrele sintetice ale viitorului drum strategic care va strãbãte judetul de la sud, din zona Bârladului, cãtre nord, în zona comunei Codãesti, pe aproape 83 de kilometri. Mii de familii se vor bucura de conditii europene de transport pentru cã drumul strategic Bârlad-Laza-Zãpodeni-Codãesti va strãbate zeci de sate necãjite, oferind posibilitatea viitorilor investitori sã-si deschidã afaceri în acele zone. Nu în ultimul rând, oamenii de acolo vor putea cãlãtori mai repede cãtre Iasi, Vaslui, Bârlad sau Bacãu, având la dispozitie drumuri complet modernizate, cu asfalt, poduri si podete, santuri betonate sau chiar piste pentru biciclisti. „Având în vedere cã sunt preot, înainte de a fi primar, am sã mã rog la Dumnezeu pentru sãnãtatea celor care se vor ocupa de acest proiect, pentru ca în 2022 sã avem un drum bun, de la un capãt în altul al judetului”, a spus preotul Mihai Rebegea, primarul comunei Codãesti ieri, la lansarea oficialã a proiectului.

Ca niciodatã, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a evitat sã spunã ceva despre proiectul lansat oficial în cursul zilei de ieri, pãrând mai preocupat de alte probleme decât de lansarea propriu-zisã. A vorbit despre lucrare administratorul public al judetului, Valeriu Caragatã, care a spus cã, în opinia sa, „prima sapã la acest proiect, cum se spune, o vom trage în mai sau iunie 2019”. Este greu de spus dacã anul viitor vor începe lucrãrile, desi cei de la Consiliul Judetean par optimisti cã, pânã în iarnã, vor avea câstigãtorii licitatiilor de proiectare si executie pe cele trei loturi. Prezent la lansare, directorul general al ARDNE Piatra Neamt, Vasile Asandei, a spus cã „aveti unul dintre cele mai complexe proiecte din zona Moldovei si nãdãjduim cã, în 2022, sã putem spune cã lucrãrile se vor încheia în conditii foarte bune, pentru ca judetul Vaslui sã aibã o sansã de dezvoltare, iar oamenii conditii mai bune de transport în sate”. Succesul unui asemenea proiect, a mai spus Asandei, va duce la realizarea de investitii în dezvoltarea economicã a localitãtilor Vasluiului, pentru cã în perioada 2022-2027, bugetul acordat României de cãtre UE se va axa fix pe aceste coordonate, de dezvoltare a comunitãtilor. În rest, mult optimism, asteptare înfriguratã din partea celor 12 primari pe teritoriul cãrora va trece drumul strategic, dar si unele îndoieli legate de începerea efectivã a lucrãrilor. Sã mai precizãm si beneficiile estimate pentru aceste comune, respectiv noi oportunitãti de dezvoltare economicã si locuri de muncã apãrute ca urmare a potentialelor investitii în zonã, crearea premiselor pentru atragerea unui numãr sporit de turisti la obiectivele turistice din zonã (în zonã se aflã 19 monumente istorice dintre care 6 sunt de interes national, cum ar fi Mãnãstirea Floresti, bisericile de lemn din Zãpodeni si Codãesti, precum si Casa Memorialã Emil Racovitã din comuna Dãnesti), cresterea veniturilor locale prin crearea premiselor dezvoltãrii de noi afaceri în zonã.

Iatã si parametrii tehnici ai acestui drum strategic care va strãbate întreg judetul Vaslui:

Traseul drumului strategic Bârlad-Laza-Codãesti îsi are originea în Drumul European 581, pleacã de la Simila (comuna Zorleni), traverseazã jumãtatea de vest a judetului, intersectându-se cu DN 2F (Bacãu-Vaslui)        în apropierea localitãtii Poienesti si cu DN 15D (Vaslui-Roman-Piatra Neamt) în apropierea localitãtii Mãrãseni (comuna Stefan cel Mare) si se terminã la intersectia cu DN 24 (Vaslui-Iasi) în apropierea localitãtii Codãesti. Sunt trei loturi, pe care se va lucra în urmãtorii trei ani:

Lotul 1 – situat între DE 581/DN 24 (loc. Simila) si DN 2F (loc. Poienesti) cuprinde urmãtoarele lucrãri: modernizarea unui tronson din DJ 245 pe lungimea de 24,411 km si a DJ 245M pe lungimea de 11,008 km; reabilitarea a 2 poduri existente (râul Simila-Bãcani, râul Ibana Vulpãseni); construirea a 4 poduri noi în locul celor existente (Râpa adâncã- Bãcani, canal Al. Vlahutã, pârâul Racova Poienesti si pârâul Caselor Poienesti); construirea a 2 podete noi si înlocuirea a 69 podete existente; construirea/modernizarea statiilor de transport public (12 buc); amenajarea intersectiilor cu drumurile clasificate si neclasificate si efectuarea de lucrãri hidrotehnice în zona podurilor; amenajarea de: trotuare pietonale (Lâ 17.850 ml), un sens giratoriu la intersectia DJ245 cu DJ 245M – localitatea Floresti, accese proprietãti, rigole si santuri pentru evacuarea apelor pluviale; asigurarea elementelor de sigurantã în circulatie (semnalizare rutierã, parapet de sigurantã, semnalizare cu avertizare luminoasã la treceri de pietoni etc.).

Lotul 2 – situat între DN 15D (loc. Bãlteni) si DN 2F (loc. Laza) va presupune urmãtoarele lucrãri: modernizarea unui tronson din DJ 247 pe lungimea de 12,373 km; construirea a 2 poduri noi în locul celor existente (canal Bãlteni, pârâu Buda Bãlteni); reabilitarea a 2 poduri existente (râul Bârlad-Bãlteni, canal Sauca); construirea a unui podet nou si înlocuirea a 22 podete existente; construirea/modernizarea statiilor de transport public (7 buc); amenajarea intersectiilor cu drumurile clasificate si neclasificate si efectuarea de lucrãri hidrotehnice în zona podurilor; amenajarea trecerii la nivel cu calea feratã (Bãlteni); accese proprietãti, rigole si santuri pentru evacuarea apelor pluviale; asigurarea elementelor de sigurantã în circulatie (semnalizare rutierã, parapet de sigurantã, semnalizare cu avertizare luminoasã la treceri de pietoni etc.).

Lotul 3 – situat între DN 24 (loc. Codãesti) si DN 15D (loc. Zãpodeni) va cuprinde urmãtoarele lucrãri: modernizarea unui tronson din DJ 246 pe lungimea de 5,27 km si a unui tronson din DJ 247 pe lungimea de 29,587 km; reabilitarea a 2 poduri existente (râul Vaslui-Codãesti, râul Dobrovãt-Codãesti); construirea unui pod nou în locul celui existent (râul Telejna-Zãpodeni); construirea a 12 podete noi si înlocuirea a 36 podete existente; construirea/modernizarea statiilor de transport public (5 buc); amenajarea intersectiilor cu drumurile clasificate si neclasificate, efectuarea de lucrãri hidrotehnice în zona podurilor; amenajarea de trotuare pietonale (5.610 ml), piste ciclisti (Lungime 1.710 ml – localitatea Codãesti); accese proprietãti, rigole si santuri pentru evacuarea apelor pluviale; asigurarea elementelor de sigurantã în circulatie (semnalizare rutierã, parapet de sigurantã, semnalizare cu avertizare luminoasã la treceri de pietoni etc.).