|

“Dinozaurii” de la Spitalul Judetean, 10 la examinare

BUNI…Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui va fi condus de acelasi Comitet Director ca pânã în prezent, dupã ce Nadia Ungureanu, candidatã pentru postul de Director de îngrijiri medicale si Neculai Sorescu, candidat pentru postul de Director financiar contabil, au trecut proba scrisã a concursurilor cu punctaj maxim. Cei doi au sustinut, la sfârsitul sãptãmânii, proba oralã a proiectului de specialitate si interviul de selectie, douã hopuri care au fost trecute fãrã prea mari emotii. Cea mai mare unitate sanitarã din judet trebuia sã scoatã la concurs si postul de director medical, însã acest lucru nu s-a mai întâmplat dupã ce dr. Mãrginean Alina a revenit asupra deciziei de a demisiona din aceastã functie.

Cei doi candidati, singurii care s-au înscris de altfel la concurs, au fost declarati admisi si vor ocupa functiile respective pentru încã un mandat. De fapt, acest concurs a reconfirmat, practic, vechiul comitet director al Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, asta dupã ce Ana Rinder a câstigat, în luna aprilie a acestui an, un nou mandat de manager, cu punctaj maxim, de asemenea. Initial, conducerea unitãtii sanitare scosese la concurs si postul de director medical, dupã ce dr. Alina Mãrginean si-a înaintat demisia în luna mai, însã aceasta a revenit asupra deciziei.

Câteva din atributiile Comitetului Director

Printre multe alte atributii, Comitetul Director al unui spital elaboreazã planul de dezvoltare al unitãtii pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului Medical; propune managerului, în vederea aprobãrii: numãrul de personal, pe categorii si locuri de muncã, în functie de reglementãrile în vigoare; organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultãrii cu sindicatele, conform legii; elaboreazã proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizãrii de cãtre Biroul financiar al propunerilor fundamentate ale conducãtorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobãrii managerului; elaboreazã planul de actiune pentru situatii speciale si asistentã medicalã în caz de rãzboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de crizã.