|

Disputã politicã între PNL si PSD pe taxa de gunoi la Bârlad!

DE-ALE LUI MITICÃ… CLM Bârlad a fost „somat” de Dumitru Buzatu, presedintele ADIV Vaslui sã trimitã la Vaslui la sedinta Consiliului de Administratie (CA) al ADIV un reprezentant pentru a vota mãrirea pretului la colectarea gunoiului. Consilierii locali bârlãdeni au fost convocati în sedintã de îndatã, ieri dimineatã la 8:00, dar nu au întrunit cvorumul, iar în jurul orelor 9:45 au reusit sã vinã 11 dintre ei: 10 PNL si un consilier independent. De la PSD, având în vedere cã cei zece consilieri locali nu se pot opune mãririi pretului la gunoi, au preferat sã nu se prezinte la sedintã. Ca urmare, cei 11 consilieri locali prezenti l-au mandatat pe primarul Dumitru Boros, membru în CA al ADIV Vaslui cu mentiunea cã nu sunt de acord cu majorarea pretului la gunoi! Dar fiindcã s-a terminat sedinta târziu, primarul Boros a adoptat aceeasi tacticã precum PSD de a se opune si nu s-a dus la sedintã!

La Primãria Bârlad, ieri dimineatã la orele 8:00 a fost convocatã o sedintã „de îndatã” a CLM Bârlad, care avea pe ordinea de zi mandatarea primarului Dumitru Boros, membru asociat al Asociatiei pentru Dezvoltarea Intracomunitarã Vaslui (ADIV) ca reprezentant al CLM Bârlad, pentru sedinta CA. Pe ordinea de zi a sedintei ADIV se aflau douã „puncte fierbinti” cu care CLM Bârlad nu prea este de acord. Nici cei din PNL si, dupã cum s-au manifestat, nici cei din PSD. Iatã punctele de pe ordinea de zi: „Aprobarea actualizãrii planului de evolutie a taxelor si tarifelor, parte intregrantã a proiectului <<Sistem integrat la deseurilor solide din judetul Vaslui>>; Aprobarea tarifelor distincte pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pentru populatie si IIC, urmare a prevederilor legislative în vigoare”. De fapt, ca sã traducem, operatorul de salubritate care a câstigat licitatia pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului de la Bârlad si Vaslui la Rosiesti, vrea sã majoreze pretul la tona de gunoi cu 30% (de la 100 lei tona la 130 lei tona). Cei 21 de consilieri locali bârlãdeni au fost convocati pentru o sedintã de îndatã ieri dimineatã, la orele 8:00, când urmau sã îl mandateze pe primarul Boros sã voteze sau nu majorarea imensã cerutã de firma respectivã. Dar, surprizã! Au venit 8 consilieri PNL, unul independent (Bogdan Sârbu) si 2 PSD! Nu s-a putut tine sedinta, care s-a amânat circa o orã, iar la 9:45 s-a reluat. Erau toti consilierii PNL (zece), Bogdan Sârbu (independent), iar pe hol, trei consilieri al PSD, care au refuzat sã participe la sedintã. Asa cã, cei 11 consilieri, având majoritate simplã necesarã, l-au mandatat pe primarul Dumitru Boros sã nu aprobe aceastã majorare „nesimtitã”, cum au spus multi dintre ei. Primarul Boros nu a mai putut pleca la sedintã cu mandatul de la consilieri, deoarece era 10:30 si sedinta de la Vaslui începuse de jumãtate de orã. „Toti am rãmas mirati de aceastã majorare uriasã! 30%!! Cine a mai vãzut asa ceva? Dar când au venit la licitatie, de ce au practicat un pret foarte mic, pentru a scoate pe ceilalti ofertanti de pe piatã? Acum noi nici nu vrem sã auzim de o asemenea majorare de pret! Ne costã mai mult decât cât plãteam când transportam gunoiul la Brãila! Si erau peste 120 de km! Iar la Rosiesti sunt 17-20 de km! Nu suntem de acord”, a spus primarul Dumitru Boros. Si Bogdan Sârbu, consilierul independent, a tinut sã precizeze cã: „Cei 11 consilieri prezenti convocati la a doua sedintã de îndatã, au dat mandat special domnului primar sã meargã în ADIV si sã voteze împotriva cresterii tarifelor la gunoi, propuse de CA al ADIV. Nu ne-au prezentat nicio fisã de calcul, sã vedem si noi de ce aceastã majorare incredibil de mare! Pretul gunoiului este deja mult prea mare, chiar si raportat la perioada când îl transportam la Brãila, iar noi consilierii sustinem un punct de vedere al populatiei, care nu-i doreste alte scumpiri”, a spus consilierul Bogdan Sârbu.