|

”Educatia pentru toti – experiente de succes si noi provocãri” – simpozion national organizat de CJRAE si ISJ

EDUCATIE…Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã Vaslui si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, având ca parteneri Casa Corpului Didactic Vaslui si Consiliul Judetean Vaslui, organizeazã pe 2 noiembrie Simpozionul National “Educatia pentru toti – experiente de succes si noi provocãri”. Participarea poate fi directã sau indirectã si constã în redactarea unei lucrãri al cãrei continut sã reflecte obiectivele simpozionului, obiectivul general fiind promovarea experientelor de succes obtinute de specialistii în consiliere, educatie integratã si educatie specialã în valorizarea si orientarea scolarã si profesionalã a copiilor/tinerilor cu C.E.S.

Simpozionul se adreseazã profesorilor psihopedagogi , profesorilor logopezi, profesorilor itineranti, consilierilor scolari, cadrelor didactice si cadrelor didactice auxiliare din învãtãmântul de masã si învãtãmântul special, dar si reprezentantilor fundatiilor, organizatiilor non-guvernamentale implicate în recuperarea si integrarea socialã a persoanelor cu nevoi speciale. Obiectivele specifice sunt: promovarea exemplelor de bunã practicã în valorizarea copilului cu C.E.S.; facilitarea si dezvoltarea proceselor de educatie a copilului cu C.E.S. prin intermediul centrelor de educatie incluzivã si a scolilor de masã/integratoare; îmbunãtãtirea sanselor de integrare socio-profesionalã a persoanelor cu nevoi speciale; promovarea ofertelor educationale si terapeutic-compensatorii în comunitate, cu scopul de a valoriza resursele umane si materiale ale centrelor scolare de educatie incluzivã si a scolilor de masã/integratoare; valorizarea eficientei profesionale a specialistilor din centrele scolare de educatie incluzivã si din scolile de masã/integratoare. Cei care sunt interesati sã participe la simpozion pot alege una dintre urmãtoarele sectiuni: Consiliere si orientare scolarã; Educatia specialã – o educatie integratã prin centrele scolare de educatie incluzivã si prin scolile speciale; Pregãtire profesionalã si integrare socialã; Parteneriat eficient pentru egalitate de sanse.

Mod de participare

Participarea la simpozion constã în redactarea unei lucrãri al cãrei continut sã reflecte obiectivele specifice mentionate. Lucrarea va contine experiente si preocupãri profesionale, cercetãri de specialitate (anchete, studii de caz). Toate lucrãrile care îndeplinesc cerintele si au acordul autorului/autorilor vor fi publicate într-un volum cu ISBN. Participarea poate fi directã sau indirectã: participantii directi au dreptul sã îsi sustinã lucrarea si/sau sã participe la dezbateri pe marginea materialelor prezentate. Prezentarea nu va depãsi 7 minute (prezentare PowerPoint). Fiecare participant, în mod direct, va primi mapa de participare cuprinzând: diplomã/adeverintã de participare; volum cu ISBN, dacã doreste publicarea lucrãrii. Participantii indirecti participã cu lucrãri tehnoredactate si expediate prin e-mail. Fiecare participant, în mod indirect, va primi: diplomã de participare; volum cu ISBN, dacã doreste publicarea lucrãrii. Mai multe informatii privind înscrierea si conditiile de redactare pentru publicare gãsiti pe site-ul oficial al CJRAE Vaslui (http://www.cjrae-vaslui.ro/).