|

Elevii bârlãdeni de la Centrul Judetean de Excelentã Vaslui, au excelat la Roboticã! (FOTO)

MERITUOSI… Final excelent de an scolar la Centrul Judetean de Excelenta Vaslui. Elevii înscrisi la grupa de Roboticã, calificati la Concursul National NextLab, etapa a II-a, au cîstigat câte un Kit tip robot oferit gratuit de BCR.

Timp de 2 luni, începând cu data de 16 martie, elevii pasionati de roboticã de la Centrul Judetean de Excelentã Vaslui, au parcurs de luni pânã vineri lectii online pe platforma robo.nextlab.tech. La finalul acestor lectii, elevii au sustinut un test de calificare în etapa a doua a concursului care se va desfãsura la Bucuresti, în perioada 20-21 Noiembrie 2020, la Romexpo.

La editia a II-a a Concursului National NextLab 2020, s-au înscris 12 elevi de la Centrul Judetean de Excelentã Vaslui. Toti elevii de la Centrul Judetean de Excelentã Vaslui s-au calificat în etapa a II-a, obtinând punctaje foarte bune. În urma rezultatelor obtinute, 10 dintre acesti elevi au primit kit-uri de roboti gratuit oferite de BCR, în urma apelului: Cîstigã un kit de roboticã gratuit si învatã de acasã! În urma acestei provocãri, elevii între 8 si 16 ani au avut ocazia sã cîstige un kit gratuit de roboticã nextlab.tech oferit de Banca Comercialã Românã, în urma sustinerii unui test online nextlab.tech disponibil pe platformã si beneficiazã de roboajutor gratuit prin videoconferintã.

Cei 10 elevi cîstigãtori sunt pregãtiti în cadrul Centrului de Excelentã Vaslui-Centrul Zonal Bârlad de cãtre prof. Mariana Popescu si provin de la unitãtile: Scoala Gimnazialã “George Tutoveanu”, Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” si Scoala Gimnazialã „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad. Lista acestora cuprinde urmãtoarele nume: Leicã Alex (cls. a VI-a), Popescu Riana (cls. A VI-a), Cãpraru David (cls. A VII-a), Bâgu Bogdan (cls. a VII-a), Dragomir Sebastian (cls. A V-a), David Codreanu (cls. A V-a), Tufã Rian (cls. A VI-a) – Scoala Gimnazialã “George Tutoveanu”, David Cretu (cls. A V-a), Popescu Nicole (cls. A XI-a) Colegiul National Gheorghe Rosca Codreanu, Turcanu Stefan (cls. a VIII-a) – Scoala Gimnazialã “Episcop Iacov Antonovici”, Bârlad.

“La nivel national, s-au înscris la acest concurs peste 3500 de elevi, dintre acestia în etapa a II-a s-au calificat 1400. 500 din acesti elevi au fost selectati pentru a primi kit-urile gratuite. Prima fazã a concursului a fost bazatã pe programarea roboteilor virtuali în Open Roberta si a fost 100% online! Faza a doua presupune construirea si programarea unor robotei fizici bazati pe Arduino, Mily, Arduino IDE si C.”, a precizat prof. Nusa Dumitriu-Lupan, directorul Centrului Judetean de Excelentã Vaslui.

Centrul Judetean de Excelen Vaslui se pregãteste de încheierea anului scolar.

În perioada urmãtoare, respectiv 25-31 mai , se vor organiza probele de evaluare finalã a elevilor de la Centrul Judetean de Excelentã Vaslui, conform unei planificãri realizate de fiecare coordonator de grupã si disciplinã. Aceastã evaluare se va face independent în cadrul fiecãrei grupe, iar punctajul final se va calcula conform criteriilor din Regulamentul de Ordine Interioarã. Evaluarea finalã este obligatorie conform Regulamentului de Ordine Interioarã si trebuie sustinutã de cãtre toti elevii de la Centrul Judetean de Excelentã Vaslui.

„Aceastã evaluare este foarte importantã pentru elevi, întrucât reprezintã o certitudine a progresului înregistrat de acestia care va sta la baza ierarhizãrii elevilor pe discipline, la nivelul Centrului Judetean de Excelentã Vaslui, pentru anul 2019-2020 (având în vedere cã organizarea etapelor nationale a competitiilor este încã incertã) si a continuitãtii pregãtirii de performantã în anul scolar urmãtor, dar si pentru activitatea profesorilor. În elaborarea probelor de evaluare, profesorii coordonatori vor avea în atentie realizarea unei corelatii între nivelul de performantã atins de elevi si subiectele teoretice si practice parcurse. În vederea unei bune organizãri a probelor de evaluare finalã, toti elevii de la Centrul Judetean de Excelentã Vaslui trebuie sã întretinã o comunicare permanentã si ritmicã cu profesorii coordonatori la fiecare grupã, utilizând toate resursele disponibile. La final de an scolar, Centrul Judetean de Excelentã va realiza clasamentul celor mai buni elevi la fiecare disciplinã/domeniu din cadrul centrului si va face demersuri pentru identificarea resurselor necesare evidentierii si stimulãrii acestora la nivel judetean.” a precizat prof. Nusa Dumitriu-Lupan, directorul Centrului Judetean de Excelentã Vaslui.