|

Elevii care consumã alcool si fumeazã în scolile vasluiene – o realitate. O aratã un raport al Consiliului Judetean al Elevilor

RAPORT… Peste o sutã de elevi vasluieni si-au vãzut colegiii consumând tigãri si bãuturi alcoolice în scoli, iar 35 dintre ei chiar au asistat la jocuri de noroc organizate în incinta unitãtii de învãtãmânt, se aratã într-un raport al Consiliului Judetean al Elevilor Vaslui privind implementarea Statutului Elevilor. Acelasi document, realizat pe baza unui chestionar aplicat pe esantion de 182 de elevi si sapte cadre didactice, aratã statistici îngrijorãtoare pentru învãtãmântul vasluian: 80% dintre elevii chestionati considerã cã nu au avut parte de o evaluare obiectivã si corectã, 53% dintre elevi spun cã le-a fost trecutã lor sau colegilor o absentã în catalog, desi era/erau prezenti la ora de curs, iar 43% spun cã au pãtit asta doar de câteva ori. Potrivit Statutului Elevilor, absentele se trec în catalog doar în cazul în care elevii nu sunt prezenti la orele de curs si este interzisã consemnarea acestora ca mijloc de corecitie.

“În fiecare an, Consiliile Judetene ale Elevilor redacteazã un raport ce are ca scop reflectarea respectãrii Statutului Elevului în judetul respectiv. Raportul întocmit de Consiliul Judetean al Elevilor Vaslui aduce o imagine clarã a respectãrii drepturilor si obligatiilor prevãzute atât de elevi, cât si de profesori. În ciuda faptului ca Statutul Elevului a fost aprobat prin OMENCS, unele cadre didactice ce fac parte din conducerea scolilor considera regulamentele institutiei respective mai presus de OMENCS, astfel drepturile elevului sunt încãlcate. Privind în ansamblu, elevii nu sunt informatI, dar nici interesati de a-si cunoaste drepturile si obligatiile, rãspunzând la majoritatea întrebãrilor cu rãspunsuri incerte. Sistemul de învãtãmânt românesc are nevoie de o actualizare si de o nouã perspectivã. Elevul încã se simte tinut “sub papuc” de profesor, pãrerea lui nefiind relevantã. Timpul socio-politic este un factor important, din mediul scolar fãcând parte doua generatii, cea de dinainte de 89’ si cea de dupã, luptându-se doua mentalitãti diferite. În anul 2019 acele metode de sanctionare, bãtaia peste mânã cu rigla sau statul în picioare pânã când îti dã voie profesorul sã te asezi, nu mai sunt considerate etice si didactice. Pentru ca sistemul de învãtãmânt sã evolueze, principalii beneficiari ai educatiei si cadrele didactice trebuie sã formeze o echipã unitã centratã pe dezvoltarea elevului. Statutul Elevului reprezintã un act care prezintã atât drepturile, cât si obligatiile elevului, conferind un echilibru benefic în mediul scolar”, explicã presedintele Consiliului Judetean al Elevilor Vaslui, Bianca Gabriela Asãvoaei.

63% dintre respondenti au spus cã li s-au cerut bani pentru înscrierea/admiterea/parcurgerea studiilor

Chestionarul pe baza cãruia a fost redactat raportul a fost deschis online de pe 20 iunie pânã pe 14 iulie. Acesta a fost completat de sapte profesori si 182 elevi, cei mai multi dintre acestia (87%) fiind elevi la un liceu teoretic. “La întrebarea dacã au observat colegi care au consumat în mediul scolar substantele mentionate anterior, 63 au rãspuns ca nu, iar 119 au mentionate faptul ca si-au vãzut colegii consumând tigãri si bauturi alcoolice, iar din cei 182 elevi respondenti, 35 dintre ei au asistat la jocuri de noroc organizate în incinta scolii. (…) Bullying este un fenomen întâlnit deseori în scoli si care încearcã a fi stopat prin evenimente, campanii, legi, însã în continuare elevii sunt victime atât violentei verbale cât si fizice. Din cei 182 de elevi respondenti 59 au rãspuns ca eu sesizat colegi care se confruntã cu discriminare din cauza religiei, etniei, capacitate intelectualã, atât din partea colegilor, cât si a profesorilor. Din cei 7 profesori respondenti, doar 2 au sesizat astfel de actiuni”, se aratã în raportul Consiliului Judetean al Elevilor. Acelasi document aratã cã 63% dintre respondenti au spus cã li s-au cerut bani pentru înscrierea/admiterea/parcurgerea studiilor, în timp ce doar 37% au declarat cã nu s-au confruntat cu aceastã situatie.

153 de elevi beneficiazã de consiliere scolarã si psihologicã în mod gratuit

De asemenea, raportul Consiliului Judetean al Elevilor Vaslui aratã si care sunt articolele din Statulul Elevilor respectate la nivelul judetului: “Art. 7, lit. o) – <dreptul de a avea acces gratuit la baza materialã a unitãtii de învãtãmânt, inclusiv acces la biblioteci, sãli si spatii de sport, computere conectate la Internet, precum si la alte resurse necesare realizãrii activitãtilor si proiectelor scolare în afara programului scolar, în limitele resurselor umane si materiale disponibile. Unitãtile de învãtãmânt vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizarii sarcinilor scolare ale elevilor, în timpul programului de functionare>. 99,5% din elevi respondenti se bucurã de acest drept; Art. 14, lit a) – “ de a frecventa toate cursurile, de a se pregãti lafiecare disciplina de studiu, de a dobândi competentele si de a-si însusi cunostintele prevazute de programele scolare”. Întrebati dacã colegii lor si-au îndeplinit datoria de a frecventa orele de curs si de a se pregãti, din cei 182 de elevi respondenti 166 au rãspuns cã se pregãtesc în ambele semestre, 11 doar în unul iar 4 în niciunul. Profesorii au rãspuns cã de la 1 la 5, elevii se pregãtesc în medie de 3,14 “. De asemenea, la întrebarea “în scoala ta, existã posibilitatea de a beneficia de consiliere scolarã si psihologicã în mod gratuit?”, 153 au rãspus <da>, 7 – <nu> si 22 – <nu stiu>.

Propunerile si recomandãrile Consiliul Judetean al Elevilor Vaslui

La finalul raportului, Consiliul Judetean al Elevilor Vaslui a formulat câteva propuneri si recomandãri: “Pe baza rãspunsurilor date de cei doi actori din sistemul de învãtãmânt, elevul si profesorul, Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivelul judetului Vaslui reflectã gradul de respectare al acestui document. Consiliul Judetean al Elevilor Vaslui îsi doreste ca respectarea drepturilor si pãrerilor beneficiarilor primari ai educatiei sã fie o prioritate atât pentru noi, ca si reprezentanti, cât si pentru profesori, directori si cei de iau decizii la nivel national. Propuneri si recomandãri: obligativitatea ca unitãtile de învãtãmânt sã aibã afisat în fiecare clasã Statutul Elevului; vizite de studiu periodice în CJE-uri si CSE-uri; Consultarea elevilor în ceea ce priveste deciziile care îi afecteazã în mod direct; mentinerea legãturii cu elevii reprezentanti în Consiliul de Administratie pentru verificarea respectãrii dreptului de a participa; militarea pentru introducerea optionalelor de educatie sexualã, ore de activism civic, educatie juridicã, dezbateri”. Întregul raport poate fi consultat accesând pagina de Facebook – Consiliul Judetean al Elevilor Vaslui.