|

Elevii si profesorii din Vaslui, chemati la raport

CHESTIONATI… Elevii si profesorii din Vaslui sunt invitati sã participe la realizarea unui raport privind implementarea Statutului Elevilor la nivelul Judetului. Acestia trebuie sã completeze un chestionar disponibil pe pagina de Facebook a Consiliului Judetean al Elevilor Vaslui, ce are ca scop reflectarea situatiei reale a respectãrii Statutului Elevilor. “Cunoscând problemele, putem propune si milita împreunã cu ceilalti actori educationali pentru solutii optime pe termen lung. Fie cã esti cadru didactic sau elev, asteptãm rãspunsul tãu – ne va fi cu sigurantã de ajutor în demersul nostru”, este îndemnul membrilor Consiliului Judetean al Elevilor Vaslui.

În august 2016, din dorinta de a clarifica faptul cã educatia este centratã pe elev, în urma demersurilor reprezentantilor elevilor si sustinerii din partea celor mai importanti actori implicati în sistem, a fost aprobat prin Ordin de ministru actul normativ intitulat „Statutul Elevului”, care reglementa distinct drepturile, îndatoririle, interdictiile aferente calitãtii de elev, precum si modalitãtile de sanctionare, asociere si reprezentare specifice. “Însã la aproape trei ani de la aceastã reusitã a Consiliului National al Elevilor, prevederile Statutului Elevului nu sunt încã respectate în toate unitãtile de învãtãmânt, fiind frecvente abuzurile, cazurile de încãlcare voluntarã a acestora, dar si de omitere ca o consecintã a lipsei de informare. Câteva situatii de acest fel, deseori întâlnite în scoalã, sunt: consemnarea absentei în catalog ca metodã de pedepsire a elevului, notarea subiectivã a acestuia, „confiscarea” telefoanelor mobile, practica „fondului clasei” sau „fondului scolii”, interzicerea pãrãsirii incintei scolare de cãtre elevii majori”, se aratã în comunicatul de presã al Consiliului Judetean al Elevilor Vaslui.

“În continuare educatia gratuitã costã, elevii plãtind pentru cretã, markere, bureti”

Din dorinta de a proceda la o radiografiere a sistemului de învãtãmânt românesc si de a verifica gradul de implementare a documentului, consiliile judetene ale elevilor îsi asumã anual derularea unui amplu proces de consultare, a cãrui finalitate o reprezintã redactarea Raportului privind implementarea Statutului Elevului la nivel judetean (RISEJ). Se încearcã, astfel, prin aducerea neregulilor din sistem în atentia publicã, tragerea unui semnal de alarmã si determinarea decidentilor sã constientizeze importanta adoptãrii unor mãsuri reale. Pentru construirea unei societãti puternice, formatã din indivizi responsabili, este esentialã o educatie bazatã pe principii democratice, dar si pe respectarea legii în vigoare. În acest sens, Consiliul Judetean al Elevilor Vaslui invitã cei doi participanti directi la actul instructiv-educativ, elevii si profesorii, sã îsi exprime opinia, completând formularul disponibil la adresa: https://forms.gle/kciwFDQUhPHEgWfB6 si contribuind la caracterizarea mediului scolar, din perspectiva aplicãrii prevederilor Statutului Elevului. “Pe 10 august 2019 se împlinesc 3 ani de la aprobarea Statutului Elevului, însã nu toatã comunitatea scolarã tine cont de el, iar ideea alinierii actorilor educationali pentru ca mediul scolar sã fie unul incluziv si de calitate rãmâne încã o idee. În continuare educatia gratuitã costã, elevii plãtind pentru cretã, markere, bureti, iar normele de igienã din grupurile sanitare nu sunt respectate. Sperãm cã acest Raport privind implementarea Statutul Elevului la nivel judetean va reflecta cu exactitate situatia în judetul Vaslui si va reprezenta un semnal de alarmã pentru viitorul an scolar.”, a declarat Bianca Gabriela Asãvoaei, presedintele Consiliului Judetean al Elevilor Vaslui.