|

Elevii vasluieni, invitati la o nouã editie a Concursului de traditii si obiceiuri de iarnã “Datina”

COMPETITE… O nouã editie a Concursului interjudetean de traditii si obiceiuri de iarnã “Datina” va avea loc luna viitoare, pe data de 14 decembrie, la Scoala Gimnazialã “Constantin Parfene” Vaslui. Cei care îsi doresc, însã, sã participe trebuie sã se înscrie pânã pe data de 8 decembrie prin depunerea fisei de înscriere la secretariatul unitãtii de învãtãmânt, la adresa de e-mail olarunastica@yahoo.com sau la numãrul de telefon 0748266657. Scopul concursului este redescoperirea si pãstrarea obiceiurilor specifice  sãrbãtorilor de iarnã de cãtre tânãra generatie.

Obiectivele sunt urmãtoarele: dezvoltarea aptitudinilor artistice de interpretare, stimularea creativitãtii si expresivitãtii elevilor; valorificarea experientei a 70 de cadre didactice în abordarea activitãtilor de interpretare a obiceiurilor prilejuite de sãrbãtorile de iarnã si în derularea activitãtilor extracurriculare de impact; stimularea colaborãrii si schimbului de bune practici între scoli din cel putin 8 judete în vederea dezvoltãrii personalitãtii elevilor si a formãrii acestora în spiritul respectãrii traditiilor si obiceiurilor românesti; promovarea traditiilor si obiceiurilor de iarnã si a rezultatelor scolilor în comunitãtile locale, dezvoltarea parteneriatului educational cu cel putin douã institutii din comunitate. Cele douã sectiuni ale concursului sunt: obiceiuri de Crãciun si obiceiuri de Anul Nou. Participarea poate fi directã sau indirectã, iar la final cele mai bune formatii vor fi rãsplãtite cu premii si mentiuni, fiind acordat si un trofeu Datina.

Prima editie a avut loc în 2005

Începând cu anul 2005, la initiativa unor cadre didactice de la Palatul Copiilor Vaslui si de la Scoala Gimnazialã “Constantin Parfene” Vaslui, a luat fiintã acest concurs de traditii si obiceiuri de iarnã, care se desfãsoarã anual, în luna decembrie, aproape de sãrbãtoarea Crãciunului, ajungând, în prezent,  la editia a XIII-a. Datinile de Crãciun si de Anul Nou sunt nelipsite si întregesc atmosfera cu farmecul si poezia lor, contribuind în mare mãsurã la promovarea si sustinerea limbii strãbune, la pãstrarea ei si a patrimoniului nostru national. Dupã desfãsurarea primelor editii ale acestui concurs, s-a constatat cã aceastã actiune este o reusitã, atât prin numãrul mare de participanti, cât si prin calitatea si valoarea numerelor prezentate în concurs. La fiecare din cele 12 editii de pânã acum, numãrul participantilor a fost unul destul de mare. Acesta este unul dintre putinele concursuri de acest gen din municipiul Vaslui, care se adreseazã copiilor din învãtãmântul preuniversitar si an de an a avut loc cu participare mare.