|

Elevii vasluieni, invitati sã se înscrie la Olimpiada “Micilor Bancheri”

COMPETITIE… Astãzi, 21 februarie, este ultima zi în care elevii claselor a III-a si a IV-a, din Vaslui, pot sã se mai înscrie la Olimpiada „Micilor Bancheri”. Tot ce trebuie sã facã este sã completeze formularul disponibil pe site-ul Asociatiei pentru Promovarea Performantei în Educatie APPE – www.appe.ro. Prima etapã, cea localã (faza pe scoalã, cu probã scrisã si probã practicã) va avea loc pe 5 martie, iar cea de-a doua etapã, cea nationalã, pe 8 mai, în cadrul actiunii „Fii Bancher pentru o zi”, desfãsuratã la Universitatea Bucuresti, si va consta într-o probã scrisã.

Tematica olimpiadei are la bazã principalele teme cuprinse în programa scolarã pentru disciplina optionalã-învãtãmânt primar „Educatie financiarã”, programã aprobatã de Ministerul Educatiei Nationale prin Ordinul nr. 4887/26.08.2013 al ministrului educatiei si setul de auxiliare educationale distribuite gratuit de APPE în scolile înscrise în proiect, astfel: pentru faza localã, tematica include primele douã capitole din manual si aplicatiile practice din caietul elevului/culegerea de probleme; pentru faza nationalã, tematica include primele trei capitole din manual si aplicatiile practice din caietul elevului/culegerea de probleme. „Scopul concursului este reprezentat de dezvoltarea si mentinerea interesului copiilor asupra problemelor legate de cunoasterea si aplicarea corectã a instrumentelor de platã, dezvoltarea cunostintelor financiare, intãrirea ideii cã „banul înseamnã muncã”. Totodatã, scopul acestui concurs este de a-i încuraja pe tineri sã-si împãrtãseascã ideile referitoare la bani si bãnci. Este, de asemenea, o mare oportunitate de a-si împãrtãsi initiativele din domeniul educatiei financiare si de a se apropia de mediul bancar, ca sã cunoascã importanta banilor- economisierea, cheltuirea, investirea, donarea. Tema permite abordarea interdisciplinarã: matematicã, limbã si literatura românã, istorie, abilitãti practice, desen, picturã, informaticã, educatie civicã etc”, au transmis organizatorii.