|

Elevii vor trece din nou prin emotiile simulãrii examenelor nationale

Pentru al doilea an consecutiv, Ministerul Educatiei a decis ca elevii de clasa a VIII-a, a IX-a si a XII-a sã sustinã simulãri pentru Evaluarea Nationalã, respectiv Bacalaureat. Simularea la Evaluarea Nationalã din anul scolar 2014-2015 se va desfãsura în zilele de 23 februarie la Limba si literatura românã , 24 februarie la Matematicã si 25 februarie la Limba si literatura maternã pentru elevii apartinând minoritãtilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternã. Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat are urmãtorul calendar: Limba si literatura românã – 2 martie, Limba si literatura maternã -3 martie, proba obligatorie a profilului – 4 martie si, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului si specializãrii -6 martie. Acestea au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluãri nationale, respectiv a unui examen de bacalaureat national si optimizarea rezultatelor obtinute de cãtre elevii din învãtãmântul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale. Afisarea rezultatelor este programatã pentru data de 6 martie. Toate probele sunt scrise. Afisarea rezultatelor va avea loc pe data de 12 martie. În vederea adoptãrii unor mãsuri pentru îmbunãtãtirea performantelor scolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecãrei unitãti de învãtãmânt, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu pãrintii, precum si la nivelul consiliului profesoral.