|

Episcopul Husilor a oficiat slujba de înmormântare a primului preot ortodox, pãrintele Godfrey O’Donnell

ÎNMORMÂNTARE… Preasfintitul Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat, la începutul acestei sãptãmâni, slujba de Înmormântare a pãrintelui Godfrey O’Donnell, primul preot ortodox irlandez ce a apartinut jurisdictional de Mitropolia Ortodoxã Românã a Europei Occidentale si Meridionale. Pãrintele Godfrey O’Donnell, fost membru al ordinului iezuit, s-a convertit la Ortodoxie, a fost hirotonit preot de Înaltpreasfintitul Pãrinte Mitropolit Iosif si a sprijinit fundamental comunitatea ortodoxã româneascã din Irlanda.

Preasfintitul Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, l-a numit, în cuvântul adresat dupã slujba de Înmormântare, „îngerul pãmântesc al românilor ortodocsi din Dublin”, subliniind sprijinul pe care pãrintele Godfrey l-a oferit românilor stabiliti în Irlanda: „Pãrintele Godfrey O’Donnell a fost, pentru toti românii care i-au solicitat ajutorul si sfatul, un adevãrat înger. În spiritualitatea ortodoxã avem credinta cã toti cei botezati sunt ocrotiti, discret, dar sigur, de un înger pãzitor, care este darul lui Dumnezeu pentru fiecare om în parte. Nu cred cã exagerez, spunând cã unul dintre îngerii tuturor românilor, veniti în aceastã tarã atât de primitoare, a fost si va rãmâne pãrintele Godfrey O’Donnell. Prin dânsul am reusit sã cunoastem ce înseamnã, cu adevãrat, poporul irlandez, care este sensibil, cald si foarte bun fatã de strãini. Pãrintele Godfrey O’Donnell a avut un rol semnificativ în consolidarea Ortodoxiei românesti în Irlanda si mai ales în Dublin. Aproape toti preotii ortodocsi români au beneficiat de sfatul, gândul bun si de ajutorul spiritual si material al familiei Pãrintelui Godfrey O’Donnell. Prin urmare, îl putem numi, alãturi de ceilalti preoti ortodocsi români, fondatorul vietuirii ortodoxe românesti în Irlanda. Fapt pentru care îi suntem profund îndatorati”.

Ierarhul Husilor a oficiat slujba de înmormântare în limbile englezã si românã

De asemenea, Ierarhul Husilor l-a caracterizat pe pãrintele Godfrey O’Donnell ca fiind un „om plin de gingãsie, plin de discretie si bunãtate, inteligent si disponibil în a ajuta pe oricine îi solicita ajutorul”. Amintind de cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola cãtre Filipeni (2, 1-5): „Deci, dacã este vreun îndemn în Hristos, dacã este vreo mângâiere a dragostei, dacã este vreo împãrtãsire a Duhului, dacã este vreo milostivire si îndurare. Faceti-mi bucuria deplinã, ca sã gânditi la fel, având aceeasi iubire, aceleasi simtiri, aceeasi cugetare. Nu faceti nimic din duh de ceartã, nici din slavã desartã, ci cu smerenie unul pe altul socoteascã-l mai de cinste decât el însusi. Sã nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare si ale altuia. Gândul acesta sã fie în voi care era si în Hristos Iisus”. Ierarhul Husilor a afirmat cã acestea „surprind cel mai bine personalitatea duhovniceascã a Pãrintelui Godfrey, cel care a pus interesele celorlalti deasupra intereselor dânsului”. La slujba de înmormântare, desfãsuratã în Parohia „Sfântul Columba” din Dublin, Irlanda, au participat un numãr mare de cunoscuti si apropiati, atât irlandezi cât si români, persoane a cãror viatã a fost marcatã de întâlnirea cu pãrintele Godfrey, slujba fiind oficiatã de Ierarhul Husilor în limbile englezã si românã. Pãrintele Godfrey O’Donnell a trecut la cele vesnice vineri 14 februarie 2020, fiind depus în biserica Parohiei Ortodoxe românesti „Sfântul Columba” din cartierul Blakestown, Dublin, Irlanda. Duminicã, 16 februarie, Înaltpreasfintitul Pãrinte Mitropolit Iosif a oficiat acolo Sfânta Liturghie si o slujbã de pomenire.