|

Episcopul Ignatie, despre feciorie: “este fidelitatea fatã de Hristos”

SLUJIRE...Preasfintitul Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat, miercuri, slujba de Priveghere si Sfânta Liturghie la Mãnãstirea „Nasterea Maicii Domnului” – Alexandru Vlahutã, protopopiatul Bârlad. În cadrul acesteia a sãvârsit si rânduiala tunderii în monahism la doi vietuitori ai mãnãstirii: rasoforul Serapion Bâgu care a primit numele de monah Lazãr, iar rasoforul Varsanufie Bâclea, care a primit numele Eufrosin.

Dupã ce a citit Sfânta Evanghelie, Preasfintitul Ignatie a rostit un cuvânt de învãtãturã, subliniind modul în care un cãlugar îsi poate împlini cele trei voturi monahale si cum acestea se raporteazã la învãtãtura Bisericii: „Fecioria este fidelitate fatã de Hristos, sã te dãruiesti lui Dumnezeu cu toatã fiinta ta. Se pleacã de la curãtirea trupului, însã fecioria presupune mintea integrã care nu se lasã fisuratã de patimi si pãcat. Noi trãim drama patimilor pentru cã mintea noastrã nu mai este integrã.(…) A împlini votul sãrãciei de bunã voie înseamnã sã nu-ti atasezi inima de nimic din tot ce tine de lumea aceasta. Sãrãcia pe care ne-o cere Hristos nouã, cãlugãrilor, presupune ca inima sã fie golitã de cele ale lumii acesteia pentru a fi pregãtitã sã fie umplutã de Dumnezeu. Când sufletul unui om este plin de patimi, Dumnezeu nu poate sã vinã în locul umplut de gãlãgia lor. Sãrãcia aceasta nu este altceva decât linistea si cumintenia sufletului, care contemplã si nãzuieste sã-L vadã pe Dumnezeu”. La finalul Sfintei Liturghii pãrintele staret Zaharia Curteanu a multumit ierarhului pentru bucuria împreunã-slujirii si pentru oficierea rânduielii de tundere în monahism pentru cei doi vietuitori ai mãnãstirii.