|

Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie din Galati, o alternativã interesantã pentru viitorii studenti din Vaslui

INEDIT… Absolventii de clasa a XII-a din judetul Vaslui sunt priviti cu interes de cãtre facultãtile care nu doar cã au nevoie de studenti, dar stiu de la generatiile precedente cã vasluienii sunt ambitiosti, în mediul universitar. Iatã cã ISJ Vaslui promoveazã oferta Facultãtii de Istorie, Filosofie si Teologie Galati, care poate fi o optiune foarte interesantã, pentru viitorii studenti din Vaslui.

Cu o vechime de facto de aproximav trei decenii, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie ( FIFT) a cunoscut din punct de vedere al profesionalizãrii personalului didactic o crestere constantã si semnificavã, oferind educatie si cercetare la un înalt standard de calitate în domeniul stiintelor umaniste, sociale, politice si teologie. Toate aceste considerente au avut un rol fundamental în dezvoltarea FIFT, atât pe verticalã (nivel licentã – master – doctorat), cât si pe orizontalã (cresterea în timp a portofoliului programelor de studiu oferite).

Prin programele de învãtãmânt superior de înaltã calitate, adaptate la standardele europene, oferta educationalã este flexibilã, adaptatã cerintelor pietii muncii si mediului socio-economic din România si Uniunea Europeanã. Laboratoarele facultãtii asigurã spatiul adecvat pregãtirii si cercetãrii studentesti. Sãlile de curs sunt dotate cu echipamente moderne, internet si videoproiectoare. Studentii sunt atrasi în activitãti ale cercurilor stiintifice, în dezbateri si mese rotunde, lansãri de carte, sesiuni de comunicãri nationale si internationale. Practica de specialitate se desfãsoarã pe santiere arheologice, în principalele institutii locale si regionale, în cadrul unor ONG-uri si firme private, în centre eparhiale si biblioteci. Orientarea activitãtilor de cercetare ale studentilor cãtre teme care sã ofere noutate si actualitate a condus la aparitia revistei „Studium” studium.ugal.ro

Domeniile FIFT si Calendarul de desfãsurare a concursului de admitere în anul 2020 – sesiunea Iulie 2020

Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie Galati prezintã programe de studii universitare de Licentã pentru domeniul Istorie, domeniul Filosofie, domeniul Sociologie – Sociologie si Resurse umane, domeniul Teologie – Teologie ortodoxã asistentã socialã, domeniul Relatii Internationale si Studii Europene, domeniul Arte vizuale – Artã sacrã. În cadrul programelor de studii universitare de Masterat sunt prezentate domeniul Istorie cu Geopolicã si interferente sociale si culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie si Sociologie), domeniul Filosofie – Filosofie socialã; Teoria si practica solutionãrii conflictelor, domeniul Teologie – Spiritualitate ortodoxã si asistentã socialã. Programul de studii universitare de Doctorat cuprinde Domeniul Istorie iar Programele de mobilitãti externe pentru studenti – Erasmus + cu Universitãti din Europa: Italia, Franta, Grecia, Germania, Estonia, Polonia, Spania, Portugalia si Erasmus+ KA 107 cu Universitãti din Maroc, Tunisia, Egipt, Mexic, Honduras, Nicaragua, Hai.

Pentru ciclul I de studii universitare de licentã – învãtãmânt cu frecventã Etapa I va începe cu perioada de înscrieri ce va avea loc între 08-15 iulie 2020, apoi 16-17 iulie 2020 va fi desfãsurarea probelor eliminatorii, 20-21 iulie 2020 desfãsurarea probelor de concurs. La data de 22 iulie se vor afisa rezultatele din Etapa I si se vor rezolva contestatiile. Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admisi în Etapa I se va face în perioada 23-25 iulie 2020, ora 12.00.

Etapa a II-a se va desfãsura în perioada 25-29 iulie 2020 prin afisarea listelor din etapã, depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admisi în Etapa a II-a si afisarea listelor finale. Detalii cu privire la admiterea 2020 pe https://www.admitere.ugal.ro/site/licenta/licenta-iulie