|

Fenomenul Brãila loveste si în judetul Vaslui!

Dezastru în scolile din mediul rural!

FÃRÃ COMENTARII…Acuzatii grave în învãtãmânt! Aproape 100 de asociatii si experti în educatie sustin cã în mai multe judete profesorii le interzic elevilor de clasa a VIII-a, cu rezultate slabe, sã se înscrie la Evaluarea Nationalã, ca sã nu scadã gradul de promovare. În judetul Vaslui, etalon pentru acest fenomen este Scoala Gimnazialã din comuna Coroiesti, unde din 28 de elevi de clasa a VIII-a au promovat doar 9, restul fiind corigenti, pentru a nu se prezenta la evaluare, ei urmând a fi repartizati, la scolile profesionale din Bârlad. Rezultatele înregistrate la Evaluarea Nationalã de elevii care învatã în comunele din partea de nord a judetului, dar si în partea de sud, sunt dezamãgitoare. Dincolo de faptul cã foarte multi dintre copiii înscrisi au absentat, notele au fost rusinoase, iar cei care au promovat au avut, în general, medii foarte mici. ISJ Vaslui considerã cã aceste rezultate nu reprezintã nici un “Fenomen Brãila” ci sunt normale, având loc prin Evaluarea Nationalã selectia naturalã a elevilor buni de elevii slabi la învãtãturã. O altã cauzã, ar fi si pãrintii, care în mediul rural 90% sunt total dezinterasati de rezultatele copiilor la scoalã. Alocatia sã meargã si atât!

Conform asociatiilor care au relatat despre „Fenomenul Brãila” , practicã este veche în România. Brãila este judetul cu cel mai mare numãr de absolventi de clasa a 8-a neînscrisi la Evaluarea Nationalã si, în acelasi timp, primul judet, dupã Bucuresti, cu cele mai mari medii la acest examen. Ministerul Educatiei nu a oferit o explicatie pânã în acest moment. Si nici nu o va face, atâta timp cât cadrele didactice, în special cele din mediul rural, au aceastã practicã de ani de zile, pentru a avea procentaj bun la Evaluarea Nationalã. Numai cã, asa cum se va vedea si din analiza fãcutã de cotidianul nostru, chiar si cei putini care se duc la Evaluare, nu reusesc sã ia note peste 5! Statistic, la începutul anului scolar 2017-2018, erau 4299 de elevi înscrisi în tot judetul la clasa a VIII-a, iar la final au absolvit doar 3539. Au rãmas corigenti sau au abandonat 760 de elevi. La examenul de Evaluare Nationalã s-au înscris 3512, s-au prezentat 3241, astfel cã 271 nu s-au mai prezentat, preferând sã fie repartizati pe unde vor rãmâne locuri la scolile profesionale. Medii mai mici de 5-1095, între 5 si 5,99 – 551, între 6 – 6,99 – 581. Asadar un sfert dintre cei înscrisi si prezenti la evaluarea nationalã au media sub 5, iar alti 30% au promovat cu medii între 5 si 7. Mediocritate în floare printre elevii absolventi de gimnaziu din judet.

În comunele din apropierea Vasluiului rezultatele sunt slabe

Rezultatele înregistrate la Evaluarea Nationalã de elevii care învatã în comunele din partea de nord a judetului sunt dezamãgitoare. Dincolo de faptul cã foarte multi dintre copiii înscrisi au absentat, notele au fost rusinoase, iar cei care au promovat au avut, în general, medii foarte mici. Am verificat situatiile de la câteva scoli pe care le-am ales la întâmplare, iar concluzia este cã, în continuare, cu unele exceptii, nu se face carte nici mãcar la un nivel mediu, iar performanta rãmâne un vis frumos, deocamdatã imposibil de atins. Rar, procentele de promovare ajung la 50%. Profesorii nepregãtiti, lipsa de interes a elevilor, situatia precarã a pãrintilor, care preferã sã îi punã pe copii sã munceascã în gospodãrie decât sã îi lase sã învete – acestea sunt câteva dintre cauzele notelor dezastruoase. Remarcãm însã cã acolo unde solul a fost fertil, adicã elevul a colaborat si a învãtat, s-au înregistrat si exceptii de la regulã, s-a mai distins câte un copil bun. Astfel, de la Scoala Gimnazialã “Ionel Miron” Ivãnesti au fost înscrisi la examen 36 de elevi, cu totii prezenti, iar 17 au avut medii sub 5. Asta înseamnã cã procentul de promovare este 52%. Remarcãm cã una dintre eleve a avut un rezultat bun. Ciovnicu Gina Iuliana a obtinut nota 9,70 la limba românã si 8,25 la matematicã, media fiind 8,97. La Vulturesti, în 2018 au sustinut Evaluarea Nationalã 27 de copii, iar procentul de promovare este 37%. La Scoala Gimnazialã “Ion Agarici” din Muntenii de Sus, din cei 11 elevi prezenti, 8 au avut medii sub 5, asta însemnând un procent de promovare de doar 27,27%. La Scoala Gimnazialã “Mihai Eminescu” Laza au candidat 23 de elevi, 11 au avut medii sub 5, procentul – 52,17%. La Scoala Gimnazialã “Gh. Cioatã” Todiresti s-a remarcat o elevã cu nota 10 la limba românã si 7,75 la matematicã. Este vorba despre Chiriac Ionela Silvia, cu media generalã 8,75. Însã, doar 40% dintre elevi au promovat, 21 din cei 35 prezenti având medii sub 5. Dezastru s-a înregistrat la Scoala Gimnazialã “Mihai Eminescu” Osesti, unde procentul de promovare este de 17,39%, dupã ce 19 din cei 23 de candidati prezenti nu au fost în stare sã ia note de trecere.

Zona Bârlad, rezultate bune la unele scoli din mediul urban

Am verificat aleatoriu procentajul de medii la mai multe scoli din zona de sud a judetului: Cea mai mare ratã a promovabilitãtii o are Scoala Gimnazialã nr.1 Zorleni (Ioan Murgeanu din anul scolar viitor), care a avut 34 de elevi înscrisi si doar 6 au obtinut medii sub 5, rata de promovabilitate fiind de 82,35%. Urmeazã Scoala gimnazialã nr.1 din Grivita cu 15 elevi înscrisi, 3 cu medii sub 5, promovabilitate 80%, apoi Scoala gimanazialã nr.1 din Perieni – 39 de elevi în examen, opt cu medii sub 5, promobabilitate 79,49%, apoi Scoala nr.1 Gara Banca, cu 27 de elevi înscrisi, 10 cu medii sub 5 si promovabilitate 62,96 %. Rezultatele sunt calculate înainte de rezolvarea contestatiilor.

Cea mai slabã scoalã din judet, rãmâne tot cea din Coroiesti!

Aici se va vedea foarte clar „Fenomenul Brãila”, scoala din comuna Coroiesti având la clasa a VIII-a 28 de copii dintre care doar 9 au absolvit clasa si au mers la Evaluarea Nationalã. Mai precis, profesorii de la Scoala din Coroiesti nu au reusit, cu toate salariile mãrite si toate mofturile îndeplinite de cãtre edilul comunei, decât sã aibã o promovabilitate de 32 % a clasei a VIII-a în varã! Dintre cei 9 elevi absolventi ai Scolii Gimnaziale “George C. Dragu” din comuna Coroiesti, doar doi au obtinut medii peste 5 si anume o medie de 7,25 si una de 6,25, restul de sapte având medii sub 5! Evaluarea Nationalã a arãtat din nou, de ce atâtia ani de zile, la aceastã scoalã, condusã de Elda Filimon, nora secretarului comunei Coroiesti, sustinutã cu tot ce a avut nevoie de primarul Cristian Lungu, elevii absolventi au luat numai note proaste la evaluare! Halucinant este cã întrebatã de reporterii nostri care ar fi cauza acestui dezastru scolar (care se repetã an de an la Coroiesti), directoarea Elda Filimon a rãspuns cã ea nu dã informatii nici unui ziar, ea rãspunde numai în fata Inspectoratului Scolar Judetean! Nici mãcar în fata pãrintilor nu rãspunde!