|

Firmele de asigurãri vor fi obligate sã asigure masini de schimb pe timpul reparatiilor

PROPUNERE… Cei care îsi lasa masina la reparat  si solicitã asiguratorilor RCA o masinã de schimb pe durata cât propriul vehicul se aflã la service, vor trebui sã primeascã mijlocul de transport cerut în cel mult o zi. Aceastã prevedere se regãseste într-o propunere legislativã depusã la Senat. Conform textului, soferii vor primi rapid o masinã ce o va înlocui pe cea avariatã, adicã în cel mult o zi lucrãtoare de la data depunerii solicitãrii. Totodatã, documentul prevede limitarea valorii orei de manoperã pe care o pot folosi service-urile atunci când cheltuielile de reparatie sunt acoperite de un asigurator RCA.

Potrivit propunerii legislative, masina de schimb trebuie sã fie din clasa din care face parte autoturismul avariat sau, si mai bine, dintr-o clasã superioarã acestuia. În prezent, legislatia privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã auto stabileste cã asiguratorul RCA trebuie sã acorde despãgubiri în bani, printre altele, si pentru înlocuirea temporarã a masinii avariate, dar nu si masinã de schimb.

Plata orei de manoperã, stabilitã la o valoare fixã

În acelasi timp, documentul prevede limitarea valorii orei de manopera pe care o pot folosi service-urile atunci când cheltuielile de reparatie sunt acoperite de un asigurator RCA. Mai exact, cuantumul unei ore de manoperã nu va putea depãsi un pret de referintã, ce va fi stabilit anual de cãtre Autoritatea de Supraveghere Financiarã si Institutul National de Statisticã. Initiatorii sunt de pãrere cã aceastã limitare a valorii orei de manoperã este necesarã deoarece atunci când vine vorba despre reparatiile fãcute pe RCA, service-urile obisnuiesc sã foloseascã valori mari ale orei de manoperã, ceea ce duce, de fapt, la o majorare a pretului politelor RCA.