|

Firmele de constructii, vizate de controalele ITM Vaslui în perioada de varã

PROGRAM… Prin Programul cadru de actiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui pentru anul 2019, aprobat de cãtre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit cã unul dintre obiectivele prioritare ale activitãtii inspectoratului îl reprezintã combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajãrii si a diminuãrii acestui fenomen care, în fapt, reprezintã tot o formã de evaziune fiscalã. Activitatea zilnicã a inspectorilor de muncã a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, cãtre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Vaslui, în perioada 1 mai – 31 mai 2019, aratã cã au fost controlate 95 de firme, la care s-au aplicat 9 amenzi, în valoare de 51.000 de lei. Principalele deficiente stabilite în controale sunt munca nedeclaratã – primirea la muncã a unei persoane fãrã încheierea contractului individual de muncã în formã scrisã, în ziua anterioarã începerii activitãtii; primirea la muncã a unei persoane fãrã transmiterea raportului de muncã în registrul general de evidentã a salariatilor cel târziu în ziua anterioarã începerii activitãtii; Primirea la muncã a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncã suspendat; Primirea la muncã a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncã cu timp partial. În plus, s-a stabilit cã sunt cazuri de depãsire a programului normal de lucru, neplata corespunzãtoare a orelor suplimentare, neplata corespunzãtoare a orelor de noapte, neacordarea concediului de odihnã, netransmiterea registrului general de evidentã al salariatilor în format electronic si/sau netransmiterea acestuia, cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii salariatilor. „Având în vedere numãrul mare de angajatori în domeniul constructiilor, a începerii activitãtii si a accidentelor produse în anii anteriori, ITM Vaslui organizeazã întâlniri lunare sau trimestriale cu angajatorii, analize pe domeniu de activitate, pentru stabilirea si analizarea dificultãtilor majore întâmpinate si a informa principalii actori implicati în activitatea de constructii asupra noutãtilor legislative în domeniu si aplicarea eficientã a acestora unde au fost popularizate, cât și pentru promovarea exemplelor de bune practici ale diverselor unitãti. Pentru desfãsurarea în conditii a activitãtii în domeniul constructiilor se impun realizarea de cãtre angajatori a evaluãrii riscurilor pentru securitatea si sãnãtatea lucrãtorilor, întocmirea instructiunilor proprii de securitate si sãnãtate în muncã, efectuarea instruirii si a controalelor medicale corespunzãtoare a lucrãtorilor”, anuntã conducerea ITM Vaslui.