|

Fiscul a pus ochii pe veniturile celor 40.000 de vasluieni plecati la muncã în strãinãtate

PRECIZÃRI…Confruntându-se cu o crizã financiarã de proportii (nerecunoscutã oficial, e adevãrat) guvernarea PSD încearcã sã obtinã bani din impozitarea tuturor categoriilor de persoane. O ultimã mãsurã anuntatã de Fisc este ca toti cei care lucreazã în strãinãtate sã-si anunte veniturile, fapt care va afecta cei peste 40.000 de vasluieni ce muncesc peste tot prin Europa.

ANAF a fãcut o serie de precizãri cu privire la stabilirea rezidentei fiscale si declararea veniturilor din strãinãtate, amintind cã obligativitatea depunerii chestionarului se referã atât la românii care muncesc în strãinãtate mai mult de 6 luni, cât si a celor care vin din strãinãtate si muncesc în România aceeasi perioadã. „Reamintim contribuabililor cã persoanele fizice care pleacã din tarã pentru o perioadã sau mai multe perioade de sedere în strãinãtate care depãsesc în total 183 de zile, pe parcursul oricãrui interval de 12 luni consecutive, au obligatia completãrii si depunerii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”. De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o sedere în statul român pe o perioadã sau mai multe perioade care depãsesc în total 183 de zile, pe parcursul oricãrui interval de 12 luni consecutive, au obligatia completãrii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, anuntã Fiscul national, printr-un comunicat oficial. Ca urmare a depunerii chestionarelor, organul fiscal analizeazã situatia concretã a persoanei fizice, luând în considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupã caz, precum si documentatia prezentatã de contribuabili în vederea stabilirii rezidentei fiscale. În ceea ce priveste documentele justificative, Fiscul mentioneazã cã organul fiscal poate solicita si alte documente pe care le considerã relevante pentru stabilirea rezidentei fiscale. Documentele justificative trebuie depuse în limba românã, având în vedere cã limba oficialã în administratia fiscalã din România este limba românã, astfel cã orice document sau înscris care se prezintã Agentiei fiscale trebuie sã fie însotite de traduceri în limba românã certificate de traducãtori autorizati. Ghidul privind rezidenta fiscalã a persoanelor fizice poate fi accesat în sectiunea “Asistentã contribuabili” rubrica “Ghiduri curente” sau aici. Referitor la declararea veniturilor din strãinãtate, ANAF precizeazã cã realizeazã schimb reciproc de informatii cu diverse state.

Dacã nu veniti la Fisc, riscati amenzi de pânã la 100 de lei, adicã 20 de euro!

„Având în vedere cele mai sus mentionate, invitãm contribuabilii care primesc solicitãri de a se prezenta la organele fiscale de a da curs acestora si de a clarifica aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere si a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri si a Codului fiscal. În cazul neprezentãrii contribuabililor la organul fiscal, pentru clarificarea situatiei fiscale proprie, organele fiscale au obligatia de a întreprinde în continuare demersurile prevãzute de legislatia fiscalã, în vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizãrii schimbului international de informatii”, a informat ANAF. În ceea ce priveste amenzile, acestea sunt cuprinse între 50 si 100 de lei, chestionarul trebuind sã fie depus în termen de 30 de zile înaintea plecãrii din tarã.