|

Fost prefect, avertisment cãtre primarul Pavãl: “Dacã 30.000 de cetãteni vor un alt primar, domnule primar?”

INCREDIBIL… Discutii pline de sãgeti cu subîntelesuri, ieri, în cadrul sedintei de bilant a Institutiei Prefectului judetului Vaslui. Fost prefect al judetului, rudã apropiatã cu presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, ing. Ioan Tibulcã a remarcat faptul cã municipiul resedintã are un numãr foarte mare de cetãteni moldoveni în registrele orasului. “Stiu cã ati spus de 50-60.000 de cetãteni în plus, domnule primar Pavãl. Dacã, sã spunem, vin 30.000 de moldoveni si stabilesc un candidat, ce o sã faceti? Vã dati seama cã glumesc”, a spus Tibulcã, desi toatã lumea din salã a tãcut brusc. Cu câteva minute înainte, primarul Pavãl discutase despre problemele create de numãrul mare de moldoveni care ajung în Crucea Gãrii, la serviciul de pasapoarte, cât si de cãtre cei care apeleazã la Serviciul de Înmatriculãri si Permise Auto.

Municipiul Vaslui are o mare problemã la acest moment, lucru recunoscut de cãtre unii locatari din Crucea Gãrii, acolo unde este atât Serviciul de Pasapoarte, cât si cel de Înmatriculãri si Permise. Unii locatari au reclamat faptul cã nu mai au locuri de parcare în cursul zilei, din cauza numãrului mare de masini venite la Înmatriculãri sau a celor cu numere de Republica Moldova. O problemã oarecum falsã, pentru cã oamenii de acolo ar trebui sã plece cu masinile la serviciu dimineata, iar la ora 16.00, când nu mai este nimeni în zonã, ar avea destule locuri de parcare. Însã, dacã unii cetãteni ai Vasluiului dicteazã ce trebuie sã facã altii… Prefectul Eduard-Andrei Popica a prezentat raportul de activitate pe anul 2018, documentul analizând fiecare compartiment al Institutiei Prefectului. “Una dintre prerogativele oferite prefectului este aceea de garant al respectãrii legii la nivelul judetului. În acest sens, pe parcursul anului trecut, au fost supuse verificãrii legalitãtii 14.237 de acte administrative. În urma acestor verificãri, 385 de acte au fost declarate nelegale, iar 14 acte administrative au fost atacate în instanta de contencios-administrativ. În ceea ce priveste aplicarea legilor fondului funciar, în raportul de activitate pe 2018 se precizeazã cã a fost eliberat un numãr de 17 titluri de proprietate si a fost formulat un numãr de 336 rãspunsuri la petitiile de cetãteni. Tot în 2018, la Institutia Prefectului au fost înregistrate 1.038 petitii, dintre care 498 au fost solutionate pozitiv sau partial pozitiv, iar 47 sunt în curs de solutionare. Totodatã, au fost primite în audientã 225 de persoane. Un capitol al raportului de activitate pe anul trecut al Institutiei Prefectului judetul Vaslui se referã la relatiile avute cu celelalte institutii deconcentrate, inclusiv la asigurarea legãturii între administratia publicã centralã si cea localã. Iar în acest context amintim conferintele de presã avute pe diverse teme, informãrile si circularele trimise cãtre primãrii ori alte institutii publice. De asemenea, raportul face trimitere cãtre cele 16 sedinte ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentã, în cadrul cãrora au fost aprobate 5 hotãrâri pentru evaluarea pagubelor produse în localitãti vasluiene. Anul trecut, în judetul Vaslui au fost înregistrate peste 32 mii de cereri pentru emiterea unor pasapoarte: 19.004 pentru pasapoarte simple si 5.197 pentru pasapoarte simple electronice temporare. În 2018 a fost emis un numãr de 15.856 permise de conducere. La ghiseele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui, anul trecut au fost eliberate 17.142 de certificate de înmatriculare, 1.601 radieri din circulatie a vehiculelor si a fost eliberat un numãr de 5.003 autorizatii si numere provizorii. De asemenea, a fost înregistrat un numãr de 345 de cereri de pierdere-furt-deteriorare plãci cu numere de înmatriculare”, a precizat prefectul Eduard Popica, în raportul pe 2018.

Momente amuzante si nu prea, la bilantul prefectului!

Invitat de prefectul Popica la sedinta de bilant, un alt fost prefect de acum 20 de ani, Ioan Tibulcã, a analizat declaratiile fãcute de primarul Pavãl, cel care spusese, mai înainte, cã locatarii din Crucea Gãrii au mari probleme cu moldovenii de la Pasapoarte sau cu cei care vin din tot judetul la Înmatriculãri. Sunt 50-60.000 de moldoveni în plus, fatã de ce existã în scriptele oficiale, însã au apãrut si probleme. Locuitorii din Crucea Gãrii se plâng la primãrie, fie pentru cã nu au locuri de parcare acolo, fie pentru cã se petrec unele fapte rusinoase în zonã. „Am numãrat si eu 40-50.000 de cetãteni moldoveni care sunt în plus la noi. Dar, dincolo de orice glumã, trebuie sã gãsim un spatiu în care sã asigurãm serviciile de acolo, în conditii civilizate, la Pasapoarte sau Înmatriculãri. Sunt mari probleme acolo, sã gãsim împreunã solutii”, a cerut primarul Vasluiului, Vasile Pavãl. „Vom cãuta solutii, domnule primar, situatia de acolo trebuie rezolvatã, sper sã primim un spatiu de la primãrie, cu titlu gratuit”, a explicat prefectul Popica. „Spunea dl. primar Pavãl cã sunt 40-50 de mii de cetãteni moldoveni, poate chiar mai multi. Cât am fost prefect, am semnat cam 120 de mii de titluri de proprietate. Ce vã faceti, domnule Pavãl, dacã toti moldovenii vor veni sã vã cearã un teren, probabil cã o sã aveti sã le dati, din cele 120 de mii de titluri? Dar, mã întreb, domnule primar, ce o sã faceti dacã 30.000 dintre moldovenii care au acum buletine de Vaslui vor sã candideze la primãrie si o sã aibã si un candidat? Vin 30 de mii si gata, domnule primar”, a glumit fostul prefect al judetului, Ioan Tibulcã, desi sefii judetului au amutit brusc la aceastã glumã.

Primãriile au trimis la Prefecturã 14.000 de documente oficiale

În anul 2018, conform documentului prezentat de prefectul Popica, „au fost verificate 14.237 acte administrative ale primarilor, ale consiliilor locale si ale Consiliului Judetean Vaslui”. „Urmare a acestei activitãti efectuate prin aparatul de specialitate, a fost declarat nelegal un numãr de 385 acte administrative”, a recunoscut prefectul. Principalele deficiente constatate privesc mai multe aspecte, printre care încãlcarea prevederilor legale referitoare la normele de tehnicã legislativã, încãlcarea prevederilor legale referitoare la cvorumul necesar pentru aprobarea hotãrârilor de Consiliu Local, încãlcarea prevederilor legale referitoare la stabilirea procentului pentru calcularea garantiei la contractele de concesionare a bunurilor apartinând domeniului public al UAT, încãlcarea prevederilor legale referitoare la gestionarea retelelor de utilitãti publice, încãlcarea prevederilor legale referitoare la atribuirea cu titlu gratuit a unor suprafete de teren apartinând domeniului privat al UAT conform Legii nr. 15/2003. Pe parcursul anului trecut, Comisia de Fond Funciar s-a întrunit în 9 sedinte de lucru si a analizat 483 de propuneri, dintre care un numãr de 116 a fost pus pe ordinea de zi.