|

Fosta Scoalã Generalã Nr. 2 din Bârlad ar putea fi transformatã în Palatul Culturii

INITIATIVÃ… Fosta Scoalã Generalã Nr. 2 din Bârlad poate deveni, în viitorul apropiat, Palatul Culturii. Asta dacã joi, 11 iulie, în cadrul sedintei de Consiliu Local, consilierii bârlãdeni vor aproba proiectul de hotãrâre privind schimbarea destinatiei imobilului. Situatã pe Bulevardul Republicii, clãdirea are în spate o istorie importantã, fiind construitã în 1912, în stip neoclasic, si functionând pânã în 2007. Acum, clãdirea este într-o stare destul de avansatã de degradare, iar dacã consilierii vor fi de acord cu proiectul de hotãrâre, va intrat într-un amplu proces de restaurare.

“Schimbarea de destinatie a întregului imobil, din institutie de învãtãmânt în institutie de culturã, este motivatã de faptul cã vechea institutie scolarã s-a mutat dupã anul 2000 în noul sediul din Bulevardul Primãverii, unde functioneazã cu denumirea Scoala Gimnazialã „Vasile Pârvan” iar perspectiva populatiei scolare este într-o vizibilã scãdere. Nu suferim de spatii pentru învãtãmânt, ci de lipsa prescolarilor si a scolarilor. Înfiintarea Palatului Culturii Bârlad ar rezolva, totodatã, problema repartizãrii echilibrate a intitutiilor culturale pe coordonatele geografice ale municipiului Bârlad, sudul localitãtii fiind lipsit de astfel de institutii. Mentionez cã imobilului din B-dul Republicii, nr. 85, a fost preluat în administrea CLM Bârlad prin Hotãrârea nr. 240/31.08.2007, iar prin Hotãrârea nr. 240/31.07.2017 clãdirea a fost destinatã ca spatiu de bibliotecã pentru copii si arhivã, timp de 10 ani. Starea de degradare a constructiei si riscul la seisme nu a permis functionarea bibliotecii pentru copii. În cazul aprobãrii proiectului de fatã, va fi necesarã abrogarea Art. 2, din Hotãrârea 240/31.07.2017 a CLM Bârlad. Aprobarea schimbãrii de destinatie pentru întregul imobil este necesarã în vederea obtinerii avizului conform din partea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetãrii stiintifice, procedurã reglementatã de Ordinul nr. 5819/25.11.2016. S-ar stopa astfel degradarea clãdirii, iar municipiul va cîstiga o institutie reprezentativã pentru cultura si personalitãtile locului”, se aratã în referatul anexat proiectului de hotãrâre.