|

Fostul contabil-sef al CJ Vaslui, condamnat la închisoare de Curtea de Apel Iasi

DECIZIE…Chiar dacã a cerut achitarea, considerându-se nevinovatã, în primã instantã, Ecaterina Safir a avut parte de o decizie mai putin plãcutã a Curtii de Apel Iasi. Dupã rejudecare, magistratii au decis condamnarea acesteia la patru luni de închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei si interzicerea unor drepturi. Contabila Consiliului Judetean Vaslui a fost judecatã pentru conflict de interese în formã continuatã, în ceea ce priveste activitatea sa în executarea unui contract de lucrãri încheiat între institutia pe care o reprezintã si SC Conbetas SA, firma administratã de fiul Ecaterinei Safir. Contabila a ajuns în fata judecãtorilor dupã ce Agentia Nationalã de Integritate a acuzat-o cã a fãcut un “cadou” de 10 miliarde de lei vechi cãtre societatea fiului, care avea lucrãri în derulare cu CJ Vaslui. În aceeasi perioadã, Ecaterina Safir a renuntat la functia pe care o detinea în cadrul Consiliului Judetean Vaslui si s-a pensionat.

Decizie surprinzãtoare a Curtii de Apel Iasi în dosarul în care contabilul-sef al Consiliului Judetean Vaslui, Ecaterina Safir, a fost judecat pentru sãvârsirea infractiunii de conflict de interese. Achitatã de cãtre Judecãtoria Vaslui, aceasta a fost condamnatã, la recurs, la 4 luni de închisoare si interzicerea unor drepturi: dreptul de a alege sau de a fi ales în autoritãtile publice locale sau în functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritãtii de stat, dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfãsura o activitate de natura celei de care s-a folosit pentru sãvârsirea infractiunii. Comunicatul de la Agentia Nationalã de Integritate prin care se anunta încãlcarea legii de cãtre contabila-sefã Safir a nãucit, la propriu, conducerea Consiliului Judetean. “Agentia Nationalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã si penalã de cãtre Safir Ecaterina, sef serviciu contabilitate în cadrul Consiliului Judetean Vaslui, întrucât, în perioada exercitãrii functiei publice, a semnat douã contracte de lucrãri în valoare totalã de 854.650,24 Lei (la care se adaugã TVA 178.114,50 Lei), încheiate între C.J. Vaslui si S.C. CONBETAS S.R.L. Vaslui, societate în cadrul cãreia fiul acesteia detine functia de administrator si calitatea de asociat, realizându-se, astfel, foloase patrimoniale pentru fiul sãu. Astfel, Safir Ecaterina a încãlcat dispozitiile art. 79, alin. (1), lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãrora „Functionarul public este în conflict de interese dacã se aflã în una din urmãtoarele situatii: interesele sale patrimoniale, ale sotutui sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sã le ia în exercitarea functiei publice. În cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat sã se abtinã de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sã-l informeze de îndatã pe seful ierarhic cãruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat sã ia mãsurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luãrii la cunostiintã”, precum si dispozitiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cãrora „Fapta functionarului public care, în exercitarea atributiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseste cu închisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o functie publicã”. Având în vedere cele de mai sus, Agentia Nationalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vaslui, în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârsirea de cãtre Safir Ecaterina a infractiunii de conflict de interese, prevãzutã si pedepsitã de art. 301 din Codul Penal al României. Persoana evaluatã a fost informatã despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiazã – de a fi asistatã sau reprezentatã de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Safir Ecaterina a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare”, se mai aratã în comunicatul oficial al Agentiei Nationale de Integritate. Sunt câteva date extrem de interesante în acest comunicat. În primul rând, se spune cã Ecaterina Safir ar fi semnat acele contracte de lucrãri în favoarea firmei Conbetas, condusã de fiul sãu, Ciprian. Ori, spunea presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, contabila-sefã a Consiliului Judetean nu semneazã astfel de documente. “Doamna Safir nu are nicio treabã, nu semneazã contracte si nici nu avizeazã plãtile. Eu fac aceste lucruri. Nu are abilitate prin fisa postului sã semneze aceste contracte, dânsa doar se ocupã de viza de legalitate pentru plãti. Sã vinã cei de la ANI sã mã întrebe pe mine, le dau eu ce rãspunsuri vor. Ne vom judeca cu ei si vom demonstra cã nu au nicio treabã în aceste acuze”, spunea, nervos, la acea vreme, Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean. În comunicatul ANI nu se spune dacã plãtile s-ar fi fãcut în mod efectiv cãtre Conbetas, lãsându-se sã se înteleagã cã banii, cei 10 miliarde, ar fi ajuns în conturile acestei firme, ca plãti pentru lucrãrile efectuate prin contractele cu Consiliul Judetean. Ori, spun surse din interior, Ecaterina Safir nici nu mai semna documentele financiar-contabile, fiind iesitã la pensie si lucrând la descãrcarea de gestiune cu Curtea de Conturi, altã persoanã având aceste atributii.

Averea Ecaterinei Safir: 9.000 de euro, 1,2 miliarde lei vechi în conturi, o vilã în Vaslui si un apartament în Iasi

Fosta contabilã-sefã a CJ Vaslui a supãrat multã lume, timp de 20 de ani, cât a fost în aceastã functie. Nu prea a fãcut concesii la nimeni si a fost o persoanã exigentã, o mânã de fier a finantelor de la Consiliul Judetean. Desi pe la Consiliul Judetean s-au perindat cîtiva presedinti, din 1990 încoace, nimeni nu a avut curajul sã o schimbe din functie pe contabila-sefã, consideratã mereu o profesionistã si un om chibzuit. Poate cã lucrurile au stat asa cum spune Agentia Nationalã de Integritate, iar Ecaterina Safir a semnat ceva documente – nu neapãrat contracte, desi e greu de crezut cã ANI ar fi fãcut aceste afirmatii fãrã a avea o bazã realã! -, iar suma de 10 miliarde a intrat în conturile Conbetas. Se bãnuieste cã un reprezentant al unei firme de constructii, care avea de primit bani de la judet, s-ar fi supãrat tare, auzind cã firma fiului contabilei-sefe primea o cãrutã de bani, în timp ce multe alte societãti îsi asteptau rândul la finantare. Se prea poate ca si un coleg de serviciu de la CJ, care urmãrea postul ocupat de douã decenii de actuala contabilã-sefã, sã fi dat în vileagã contractele semnate de aceasta, cãtre firma Conbetas. Iatã si cum aratã declaratia de avere a fostei sefe de la Contabilitatea CJ Vaslui, dupã 20 de ani în institutie. Pe numele sotului, detine 400 mp intravilan si 2000 mp teren agricol, mostenire, în Vaslui. Are un apartament în Iasi, cumpãrat în 2008, si o vilã de 340 mp, împreunã cu sotul, Neculai Safir. În conturile familiei sunt în jur de 9.000 de euro si 1,2 miliarde lei vechi, la mai multe bãnci din Vaslui. A încasat, din salariile de la Consiliul Judetean, peste 320 milioane lei vechi, în ultimul an, la care s-au adãugat aproape 250 de milioane de la Casa de Pensii, la capitolul “pensie”.