|

Grevã japonezã la instantele vasluiene

Grefierii instantelor vasluiene au intrat, de ieri, în grevã japonezã

PROTESTE…Peste 80 de grefieri din instantele vasluiene au intrat, de ieri, în grevã japonezã. Acestia solicitã, printre altele, modificarea statutului profesional si recunoasterea studiilor superioare. Deocamdatã, protestul grefierilor nu afecteazã activitatea instantelor de judecatã, dar se zvoneste cã, sãptãmâna viitoare, protestatarii vor intra în grevã generalã. Acest lucru ar putea paraliza activitatea judecãtorilor în sala de sedintã. La Vaslui, greva are si un motiv întemeiat în conditiile în care numãrul grefierilor este mult prea mic în comparatie cu volumul foarte mare de muncã. “În decursul celor opt ore de program este imposibil sã te achiti de toatre sarcinile pe care le ai, dar functionãm de multã vreme astfel”, spun unii dintre protestatari.

Si la Vaslui greva celor din magistraturã a avut, în sfârsit, ecou. Si asta dupã ce ieri grefierii instantelor vasluiene au intrat în grevã japonezã. Activitatea instantelor de judecatã nu a avut, pânã acum, de suferit, dar acest lucru se poate schimba în conditile în care nu vor apãrea schimbãrile solicitate de grevisti. Si asta dupã ce a fost anuntatã o altã formã de protest pentru sãptãmâna viitoare. “Dacã nici una dintre cererile protestatarilor nu va fi rezolvatã atunci, pur si simplu, grefierii vor pune pixul jos”, spun unii dintre grevisti. Protestele grefierilor vin si pe fondul unor anuntate scãderi salariale în perioada imediat urmãtoare. “La nivelul judetului Vaslui, instantele functioneazã cu un deficit de personal si volumul de muncã este unul mai mult decât ridicat. Este aproape imposibil sã te achiti de toate sarcinile în decursul celor opt ore de muncã”, spun grefierii. Lista nemultumirilor acestora nu se opreste aici. Grevistii sustin cã noile prevederi legale le afecteazã salariul care, în loc sã creascã, este plafonat sau, în unele situatii, scade. Membri sindicali sunt nemultumiti, printre altele, de faptul cã salariile lor au fost calculate gresit, fapt ce va avea drept consecintã plafonarea veniturilor a aproximativ 80% din grefieri pânã în anul 2022. De asemenea, sindicalistii sustin cã personalul auxiliar de specialitate reprezintã singura categorie profesionalã al cãrui salariu net nu a fost majorat cu procentul de 25%. “Cuantumul total al sporurilor la care este îndreptãtit personalul auxiliar de specialitate si conex, în conformitate cu dispozitiile legii salarizãrii, este acordat diferentiat de cãtre angajatori, în prezent existând o salarizare neunitarã între functii care au acelasi grad, gradatie si vechime, desi personalul îsi desfãsoarã activitatea în aceleasi conditii de muncã, aspect sesizat de douã ori de fostul Ministru al muncii si justitiei sociale. Limitarea cuantumului sporurilor cel mult la nivelul acordat în luna decembrie 2018, înseamnã, pe de o parte, blocarea oricãror demersuri efectuate în încercarea de a înlãtura discriminarea instituitã, iar, pe de altã parte, deschide calea angajatorilor care au acordat procentul integral al sporurilor în raport de dispozitiile legislatiei în vigoare, de a diminua cuantumul acestora, ceea ce înseamnã scãderea salariilor cu pânã la 15%. Începând cu luna ianuarie 2019, categoria noastrã profesionalã, alãturi de alte categorii din sistemul bugetar, beneficiazã de dreptul la acordarea indemnizatiei de hranã prevãzutã de lege. Existã situatii în care indemnizatia de hranã nu a fost acordatã sau a fost acordatã în alt cuantum decât cel prevãzut de lege. Astfel, ordonatorii de credite vor avea de ales între neacordarea indemnizatiei de hranã si pãstrarea sporurilor sau acordarea indemnizatiei si acordarea în procent mai mic a sporurilor, pe mãsurã ce personalul va atinge nivelul salariului de încadrare prevãzut pentru anul 2022 si, implicit, aplicarea legii salarizãrii, concret, vor fi scãderi salariale cu pânã la 15%.