|

Iatã când vor sustine elevii claselor a II-a, a IV-a si a VI-a Evaluãrile Nationale

EXAMENE…Nici bine nu a început scoala, cã Ministerul Educatiei Nationale a anuntat cã probele din cadrul Evaluãrilor Nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfãsura în anul scolar 2018-2019, în intervalul 7 – 23 mai 2019. Calendarul de administrare a acestor evaluãri a fost aprobat de Ministerul Educatiei Nationale si publicat pe edu.ro. Astfel, evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a (EN II) va avea loc în perioada 7 – 10 mai. Probele scrise la limba românã si limba maternã sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele de citire la cele douã discipline. Proba de matematicã este prevãzutã pentru data de 9 mai, în timp ce proba de limbã românã (scris si citit) pentru elevii din rândul minoritãtilor nationale se va desfãsura în data de 10 mai. Evaluarea competentelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a) are urmãtorul calendar: limba românã (14 mai), matematicã (15 mai) si limba maternã (16 mai). Elevii claselor a VI-a vor sustine evaluarea competentelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 22 mai (limbã si comunicare) si 23 mai (matematicã si stiintele naturii). Conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, rezultatele EN II si EN VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învãtare ale elevilor si preorientarea scolarã, iar rezultatele EN IV sunt utilizate si pentru diagnoza de sistem, la nivelul acestui tip de învãtãmânt (ciclul primar). Rezultatele evaluãrilor nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se comunicã doar pãrintilor acestora.