|

Iatã câstigurile medicilor veterinari din judetul Vaslui (tabel)

DECONTURI…Aproape 80 de miliarde de lei vechi au primit medicii veterinari din judet, în anul 2014, pentru a avea grijã de starea de sãnãtate a efectivele de animale si pãsãri din gospodãriile si fermele vasluienilor. Potrivit datelor furnizate de Directia Sanitar-Veterinarã si pentru Protectia Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vaslui, sumele decontate de medicii veterinari sunt cuprinse între 255.273 lei (în comuna Stãnilesti) si 37.151 lei (în comuna Bunesti-Averesti). Diferentele sunt oarecum stranii dacã tinem cont cã în unele comune cu efective mai mici de animale se încaseazã de douã sau de trei ori mai mult decât în alte comune cu efective mai mari. Un exemplu este la Tãcuta, unde medicul veterinar de aici a decontat o sumã mult mai mare fatã de colegul sãu de la Fãlciu care are în grijã un numãr aproape dublu de animale. Am încercat sã deslusim acest mister însã fãrã succes. Atât medicul de la Tãcuta, cât si cei din alte comune unde s-au încasat sume mari de bani au fost prea ocupati pentru a ne rãspunde la telefon.

Sume mari în comune cu animale putine

Sumele decontate la nivelul judetului Vaslui pe anul 2014 cãtre medicii veterinari în urma actiunilor obligatorii ajung (si uneori depãsesc) cifra de 200.000 lei. Ciudat este cã în unele comune, unde sunt efective mai mici de animale, deconturile sunt cu mult mai mari fatã de cele din alte comune cu un numãr aproape dublu de animale. Cea mai mare sumã decontatã din judetul nostru a ajuns la medicul veterinar Olãnici Ifrim din comuna Stãnilesti – 255.273 lei. Sume la fel de mari s-au încasat si în comunele Banca – 213.813 lei, Tãcuta – 197.325 lei, Fãlciu – 193.457 lei si Pãdureni – 183.995. La Tãcuta, unde medic veterinar este Ion Diaconu, am vãzut mai sus cã suma decontatã pe 2014 este de 197.325 lei. Potrivit unor surse, în aceastã comunã sunt aproximativ 6.500 de oi, 500 de cai, 520 de vaci si 650 de capre. În comparatie, la Fãlciu s-a încasat ceva mai putin (193.457 lei), dar numãrul animalelor este aproape dublu. Mai mult, la Tãcuta este un medic veterinar si un asistent cu jumãtate de normã, iar la Fãlciu un medic veterinar si doi asistenti cu normã întreagã. „La noi, pe valea Prutului, oamenii au mai multe animale. Este pãsune mai multã, iar calitativ vorbind, nu se comparã cu alte zone. Animalele le oferã traiul de la o zi la alta, iar oamenii din comuna noastrã au înteles acest lucru. De altfel, avem foarte multi crescãtori de oi si taurine. Nu stiu exact, dar sunt în jur de 10.000 de oi si peste 1.200 de taurine. La fel si cu celelalte animale. În plus, avem de plãtit salarii, impozite redevente si multe alte cheltuieli. Am cumpãrat si o masinã mai veche pentru cã trebuie uneori sã ne deplasãm pe distante mari si într-un timp cât mai scurt”, ne-a declarat Gheorghe Comãnceanu, medicul veterinar din comuna Fãlciu. Am încercat sã-i contactãm telefonic si pe medicii veterinari din Stãnilesti, Tãcuta, Banca sau Perieni. Fãrã succes însã. Singurul care ne-a rãspuns a fost medicul Ioan Stoian din comuna Perieni, însã când a fost întrebat de sumele decontate pe 2014 s-a scuzat si ne-a închis telefonul spunând cã este foarte ocupat. Oamenii din Tãcuta spun cã medicul veterinar este mai mult un bisnitar care cumpãrã animale si apoi le vinde mai scump. La solicitãrile oamenilor rãspunde foarte greu si îl trimite întotdeauna pe asistentul sãu.

La polul opus

Bani mai putin au primit medicii veterinari din comunele Bogdana – 34.432 lei, Bunesti-Averesti – 37.151 lei, Deleni – 43.977 lei, Bãlteni – 47.689 lei, Cretesti – 52.536, Dumesti – 51.047 lei sau Coroiesti – 54.674 lei. „Nu comentez sumele decontate în alte comune. Pot vorbi despre cele patru pe care eu le am în grijã si tatãl meu: Blãgesti, Mãlusteni, Cârja si Murgeni. Suma decontatã pe anul 2014 este de 279.297 lei. La prima vedere pare o sumã mare, dar având în vedere cã suntem doi medici si fiecare cu câte douã comune eu zic cã este una modestã. În acesti bani intrã si o serie de cheltuieli : salarii pentru angajati (asistenti), chirie clãdire, impozite, reparatii masinã, combustibil, instrumentar medical adecvat fiecãrei actiuni în parte, contabil si multe altele”, ne-a declarat medicul veterinar Dan Liviu Cain.

Calculul lui Petcu

STATISTICI…Potrivit reprezentantilor D.S.V.S.A. Vaslui, în judetul nostru se gãsesc 11 ferme de bovine, 3 ferme ovine, 4 ferme porcine, 28 ferme pãsãri, 1 statie de incubatie, 12 ferme piscicole, 175 exploatatii comerciale de tip „A” bovine, 84 exploatatii comerciale de tip „A” ovine, 68 exploatatii comerciale de tip „A” caprine, 119 exploatatii comerciale de tip „A” porcine si 49 exploatatii comerciale de tip „A” pãsãri. De asemenea, efectivele de animale atât din ferme cât si din gospodãriile populatiei, la nivelul judetului Vaslui, la data de 31 decembrie 2014 erau de: 65.000 bovine, 30.000 cabaline la persoanele fizice, 300.000 ovine, 66.000 caprine, 50.000 porcine, 3.200.000 cap. pãsãri, 24.000 cap. iepuri la persoanele fizice, 58.000 familii de albine, 150.000 câini si 50.000 pisici. “În domeniul economico-financiar, pentru realizarea obligatiilor asumate la nivelul D.S.V.S.A. Vaslui pentru anul 2014, s-a avut în vedere îndeplinirea unor criterii de performantã. De exemplu, utilizarea cu eficientã si eficacitate a creditelor bugetare alocate prin buget. În acest sens, s-a urmãrit supravegherea continuã a tuturor activitãtilor, mai ales a celor care implicã cheltuieli bugetare. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv cu implicatii în eficientizarea activitãtii din domeniul sanitar-veterinar s-au instituit proceduri de control intern pe toate palierele de activitate a D.S.V.S.A. Vaslui, astfel încât controlul sã se efectueze atât operativ cât si ulterior efectuãrii oricãrei operatiuni. De asemenea, s-a efectuat un control riguros al consumurilor de material biologic si materiale sanitar-veterinare pentru realizarea actiunilor sanitar- veterinare”, a declarat Traian Petcu, directorul D.S.V.S.A. Vaslui.

Tabel cu localitatile si sumele primite conform deconturilor in anul 2014 :

Nr.

Crt.

Denumirea CSV

de asistenta

Sume decontate in anul 2014 lei
0. 1. 4.
1. Al.Vlahuta 89.704
2. Arsura 158.673
3. Dranceni
4. Averesti 37.151
5. Bunesti
6. Bacani 163.831
7. Bogdanita
8. Bacesti 78.507
9. Balteni 47.689
10. Banca 213.813
11. Barlad 192.127
12. Ivesti
13. Berezeni 71.485
14. Blagesti 279.297
15. Carja
16. Malusteni
17. Murgeni
18. Bogdaana 34.432
19. Bogdanesti 178.283
20. Botesti 61.407
21. Codaiesti 85.128
22. Coroiesti 54.674
23. Costesti 82.356
24. Crasna 97.090
25. Crasna
26. Rebricea
27. Rebricea
28. Cretesti 52.536
29. Danesti 73.861
30. Deleni 43.977
31. Delesti 79.351
32. D.Cantemir 139.421
33. Dragomiresti 81.040
34. Dragomiresti
35. Duda-Epureni 61.475
36. Dumesti 51.047
37. Epureni-Bd. 165.845
38. Falciu 193.457
39. Gagesti 94.346
40. Garceni 91.698
41. Gherghesti 79.057
42. Grivita 276.040
43. Pogonesti
44. Hoceni 118.488
45. Husi 183.708
46. Iana 86.576
47. Ivanesti 139.800
48. Laza 61.450
49. Lipovat 108.444
50. Lunca Banului 132.836
51. Miclesti 146.060
52. Solesti
53. Munteni 84.588
54. Negresti 80.202
55. Oltenesti 88.295
56. Osesti 76.419
57. Padureni 183.995
58. Perieni 197.852
59. Pogana 67.443
60. Poienesti 60.068
61. Puiesti 147.181
62. Pungesti 105.828
63. Rosiesti 85.604
64. Stanilesti 255.273
65. Stefan cel Mare 70.891
66. Suletea 128.034
67. Tanacu 144.890
68. Tacuta 197.325
69. Tatarani 73.840
70. Todiresti 107.667
71. Tutova 97.090
73. Vaslui 100.427
74. Valeni 105.577
75. Vetrisoaia 102.387
77. Viisoara 140.482
78. Vinderei 165.619
89. Voinesti 167.811
80. Vulturesti 54.957
81. Vutcani 71.952
82. Zapodeni 74.764
83. Zorleni 167.653