|

Iatã cât costã îngrijirea unui pensionar la Centrul Medico-Social de la Bãcesti!

CIFRE… Un raport realizat de Consiliul Judetean Vaslui, în cooperare cu conducerea Centrului Medico-Social de la Bãcesti aratã cã, lunar, doar pentru întretinerea unui pensionar, de multe ori persoane cu mari probleme de sãnãtate, ajunge la 3.448 lei lunar, adicã în jur de 750 de euro în fiecare lunã. În acest an, sustine conducerea centrului, unitatea a functionat cu 101 paturi si a avut un buget peste 5,9 milioane de lei (59 miliarde de lei vechi, n.r.), cam cât bugetul a trei-patru comune din judet. Consiliul Judetean a finantat, din bugetul local, activitatea din acest centru cu aproape 5,2 milioane de lei, în timp ce veniturile proprii, cel mai probabil sume plãtite de beneficiari din pensii, au ajuns la 773.000 de lei. Cheltuielile de personal, anuntã cei de la Bãcesti, au ajuns la 3,5 milioane de lei, adicã 35 miliarde de lei vechi, fãrã personalul medical finantat de DSP Vaslui, bunurile de natura obiectelor de inventar s-au ridicat la 44.000 de lei, în timp ce hrana pentru cei 101 beneficiari a ajuns la nivelul de 478.000 de lei, adicã 100.000 de euro. S-au cheltuit 32.000 de lei pentru detasãri, deplasãri sau transferuri si 16.500 de lei pentru pregãtire profesionalã, desi de multe ori Curtea de Conturi nu acceptã cheltuielile cu pregãtirea profesionalã a angajatilor din institutiile de stat. Protectia muncii a consumat un buget de 14.000 de lei, în timp ce la “alte cheltuieli” a fost trecutã suma de 72.000 de lei. În total, calculul pentru costul mediu pe bunuri si servicii a arãtat o sumã de 4.180.008 lei, ceea ce conduce, împãrtind la 12 luni si la cei 101 beneficiari, un cost pe pensionar de 3.448 lei lunar. Mult sau putin, nu stim, cert este cã actuala conducere face eforturi pentru a asigura servicii de calitate celor care sunt internati aici, de multe ori cazuri sociale grave. Vorbim aici de o adresã trimisã de la Bãcesti pe 27 noiembrie, care propune ca suma pentru anul viitor sã se pãstreze la nivelul de 3.448 lei/persoanã/lunã, nivelul costului mediu lunar de întretinere. “În Centrul de Asistentã Medico-Socialã se interneazã numai persoane cu nevoi medico-sociale stabilite la recomandarea unitãtilor sanitare sau la solicitarea persoanelor fizice sau juridice în baza grilei de evaluare medico socialã a persoanei. Internarea în Centru se aprobã numai de cãtre directorul centrului, în baza cererii formulate si numai dupã semnarea în prealabil a angajamentului de platã a contributiei personale de cãtre beneficiar sau de cãtre sustinãtorii legali ai acestuia, dacã realizeazã venituri, dupã caz”, scrie pe pagina de internet a CAMS Bãcesti. Prin comparatie, centrul similar de la Codãesti, care are doar 40 de paturi, a trimis o adresã la Consiliul Judetean în care aratã cã, în 2018, a avut cheltuieli totale de 1,37 milioane de lei, din care 242.000 de lei doar pentru hrana persoanelor internate aici. Fãcând o medie pe cele 12 luni, a rezultat o medie de doar 2.860 de lei/persoanã internatã, lunar. Toate aceste sume se vor supune dezbaterii plenului Consiliului Judetean, pe 11 decembrie a.c., când urmeazã sã se decidã dacã se aprobã aceste sume sau nu.