|

IATà CE “SURPRIZÔ NE PREGÃTESTE PONTA!

Cea mai micã sumã dintre judetele Moldovei, la Vaslui!

BUGET Guvernul a publicat, la finele sãptãmânii trecute, proiectul bugetului de stat pe anul 2015, din care am aflat cã se dau mai multi bani la primãrii, fiind si an preelectoral. O crestere neasteptatã de 20%, fatã de ceea ce a primit judetul Vaslui la echilibrarea bugetelor locale în 2014, nu poate decât sã-i bucure pe cei 86 de primari, dupã un an în care au întins la maxim resursele primite de la Guvern. Cu toate acestea, dintre cele sase judete ale Moldovei, primãriile vasluiene primesc cei mai putini bani la echilibrare, desi aici nevoile sunt mai mari ca în oricare alt judet. Pentru anul viitor, Vasluiul rãmâne în continuare un judet fãrã investitii majore, dacã nu punem în calcul investitiile în apã-canalizare si groapa de gunoi de la Rosiesti. Vasluiul, privit în continuare drept cea mai sãracã zonã a Uniunii Europene, primeste multi bani pe asistentã socialã, semn cã rãmâne o zonã de asistati sociali, în care oamenii amãrâti rãmân la mâna celor care distribuie banii la bugetul de stat si a primarilor. S-au prevãzut sume impresionante, peste 6 milioane de euro, pentru a achita acele hotãrâri judecãtoresti care privesc plata salariilor în unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat, ceea ce înseamnã cã dascãlii care au dat în judecatã statul pentru salariile tãiate de guvernarea lui Boc îsi vor primi înapoi toate drepturile salariale restante. O cifrã importantã este legatã si de sustinerea copiilor aflati în sistemul de protectie al DGASPC, pentru care guvernul alocã 31,5 milioane lei, una din cele mai importante din ultimii ani.

Ministerul Finantelor Publice a prezentat pe site-ul institutiei proiectul Legii bugetului de stat pentru 2015, dar si prognoza pentru urmãtorii trei ani. De asemenea, au fost postate si anexele care cuprind sumele defalcate din TVA pentru diverse cheltuieli la nivelul judetelor. La începutul acestui an, venind vorba de bugetul judetului, Dumitru Buzatu, spunea, sec: “La fel ca si în anii anteriori, subliniez caracterul de austeritate al proiectului bugetului local al judetului pentru anul 2014, fapt ce determinã acoperirea cheltuielilor institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Vaslui în procent de 78%”. Asta, si pentru faptul cã suma avutã la dispozitie pentru anul care tocmai se încheie era, la nivel de judet, cu 563.000 lei mai micã decât în 2013, dar si pentru faptul cã nu se putuserã asigura decât trei sferturi dintre necesitãtile judetului. La capitolul “echilibrarea bugetelor locale”, primãriile din judetul Vaslui au avut la dispozitie, la începutul acestui an, suma de 56 milioane lei, fatã de 56,18 milioane lei cât s-au alocat judetului în 2013. Tocmai de aceea, probabil, suma de 68.653.000 lei alocatã pentru echilibrarea bugetelor locale din judetul Vaslui, în 2015, ar putea sã-i bucure pe primarii din judet. O sumã de 100 miliarde lei vechi, în plus fatã de alocarea anului trecut, ar aduce bucurii primarilor vasluieni, dupã un an în care majoritatea au fost la un pas de a închide usile institutiilor, neavând bani de salarii sau pentru plata utilitãtilor. Analizând sumele primite de restul administratiilor locale din Moldova, observãm cã Vasluiul este la coada alocãrilor pentru echilibrarea bugetelor locale, în timp ce Suceava, de exemplu, primeste peste 99 milioane lei, cu 50% mai mult decât judetul nostru.

Suntem la coadã si la drumuri judetene!

Cei mai multi bani la drumuri judetene îi primeste Bacãul, în 2015, cu 14,4 milioane lei, urmat de judetul Suceava, cu 13,9 milioane, si Iasi, cu 11,8 milioane lei. Cu aproape 1.000 de kilometri de drumuri judetene, Vasluiul primeste 10,68 milioane lei, mai mult decât Botosani sau Neamt, judete în care infrastructura de drumuri judetene este mult mai bine pusã la punct. Statistica spune totul: din cei 938 de kilometri de drumuri din judetul Vaslui, 348 km au beton asfaltic – 37%, 21 km sunt din beton de ciment – 2% si 95 km au îmbrãcãminte asfalticã usoarã – 10%. Asta înseamnã cã drumurile de pãmânt si cele pietruite reprezintã 53% din totalul drumurilor judetene, în vreme ce drumurile modernizate reprezintã 47%, în conditiile în care, la nivel national, procentul este de 60%.

La nivelul judetului Vaslui, totalul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, pe anul 2015, ajunge la 267,1 milioane lei, din care finantarea de bazã a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitare de stat este de 201.529.000 lei (178.451.000 lei înseamnã numai salariile celor 7.000 de dascãli si a personalului administrativ). Având în vedere cã sunt hotãrâri judecãtoresti pentru plata salariilor în unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat, acele salarii ciuntite de guvernarea Boc, pentru care s-au obtinut decizii în instantã, se va aloca judetului suma de 25.872.000 lei, iar drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare însumeazã, anul viitor, 35.961.000 lei. Vorbind de Consiliul Judetean Vaslui si de institutiile subordonate, sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului Vaslui pe anul 2015 se ridicã la totalul de 71.164.000 lei, din care pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului – 31.500.000 lei, pentru sustinerea centrelor de asistentã socialã a persoanelor cu handicap – 10.519.000 lei, în timp ce produsele lactate si de panificatie, celebrul program “Lapte si corn”, va scoate din bugetul de stat suma de 10.874.000 lei. În plus, învãtãmântul special si centrele judetene de resurse si asistentã educationalã vor consuma o sumã de 13.658.000 lei.

Suntem sub nivelul anului 2013…

Fãcând o comparatie cu sumele primite în 2013, de exemplu, realizãm cã Vasluiul abia dacã ajunge la sumele primite la 1 ianuarie, cu doi ani în urmã, dacã nu chiar si mai mici decât atunci. Fatã de 71,1 milioane lei, care vor ajunge în judet în 2015, remarcãm cã pentru finantarea cheltuielilor descentralizate din sume defalcate din TVA, în 2013, Vasluiul a primit peste 72 milioane lei. Din acea sumã, 34,566 milioane lei au fost repartizati pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului (fatã de 35 milioane în 2015), cea mai mare componentã dintre sumele primite de la bugetul national, 9,5 milioane lei au fost alocati pentru sustinerea centrelor de asistentã socialã a persoanelor cu handicap, iar o sumã de 11,493 milioane lei au fost alocati pentru “Lapte si corn”. Concluzia este una singurã, la o lunã de la alegerile prezidentiale: judetul Vaslui, desi este PSD pânã în “mãduva oaselor”, cu peste 80% dintre primari trecut la social-democrati, nu va primi mai multi bani de la Guvernul Ponta pentru “cãruta” de peste 100.000 de voturi care au ajuns în contul actualului premier la ultimele alegeri; voturi care nu l-au ajutat pe Ponta sã iasã presedinte, de altfel.