|

Iatã cum se va schimba Vasluiul din temelii, în urmãtorii cinci ani de zile!

SCHIMBÃRI…Primãria municipiului Vaslui este pregãtitã sã acceseze cei aproape 28 milioane de euro, bani care vin pe axa 4, destinatã capitalelor de judet. Vasluiul, alãturi de cele zece comune din jur, vor forma o zonã metropolitanã, astfel cã toate investitiile vor tine cont de nevoile celor care locuiesc în oras si cele zece localitãti. Printre cele mai importante proiecte anuntate deja de primarul Vasile Pavãl se numãrã constructia unui pasaj pietonal în zona Crucea Gãrii, realizarea unui depou modern, pentru autobuze, microbuze si troleibuze, extinderea liniilor de troleibuz pânã la societatea Koket, în Moara Grecilor, si Zona Industrialã, extinderea Parcului Copou cu zona fostelor sere Goscom, dar si achizitia de mijloace de transport în comun ecologice. Primarul a anuntat cã va detalia toate investitiile care se vor derula în oras, începând cu anul viitor, în cadrul unei conferinte de presã convocatã pentru astãzi.

Ieri, consilierii locali vasluieni au aprobat Strategia Integratã de Dezvoltare Urbanã a Zonei Metropolitane Vaslui pânã în anul 2023, un document fundamental al planului de dezvoltare pentru municipiul Vaslui si al întregii zone metropolitane, în urmãtorii ani. Strategia, cât si Planul de Mobilitate Urbanã Durabilã, aprobat tot ieri, au un rol decisiv în orientarea dezvoltãrii economico-sociale, în accesarea fondurilor europene si a altor fonduri disponibile. „Prin obiectivele propuse, strategia respectã directiile de dezvoltare ale localitãtilor ce compun Zona Metropolitanã Vaslui si se încadreazã în documentele programatice nationale si europene. Documentul strategic stã la baza atragerii finantãrilor nerambursabile cãtre comunitãtile locale, iar pentru acest motiv a fost conceput în asa fel încât sã stabileascã un mod de abordare structurat si coerent al activitãtilor pe care administratia publicã localã trebuie sã le initieze, implementeze si sã le sustinã în vederea atingerii obiectivelor strategice de dezvoltare propuse. Nu în ultimul rând trebuie mentionat faptul cã Strategia Integratã de Dezvoltare Urbanã Durabilã (SIDU) constituie cadrul pentru selectarea proiectelor individuale de dezvoltare urbanã”, a spus primarul Vasile Pavãl. Sunt în jur de 100 de proiecte, identificate de primãrie, în vederea dezvoltãrii zonei metropolitane, în urmãtorii cinci-sase ani, din care în jur de 14 vor fi prioritare pentru primãrie, a anuntat primarul. În primul rând, trebuie mentionat cã sistemul actual de transport public urban se va extinde în zone noi ale orasului. Va fi realizatã modernizarea si extinderea traseului de transport ecologic din municipiul Vaslui prin: extinderea liniei de transport public ecologic pânã în zona Koket (Str. Gheorghe Doja); construirea unor statii noi pentru transport public ecologic si realizarea statiilor de redresare troleibuz (dacã necesitatea va reiesi în urma unui studiu tehnic de specialitate); modernizarea statiilor de cãlãtori existente (amenajare locuri pentru asteptare, ghisee de bilete, panouri de informare cu afisaj electronic, bransament current electric, hãrti ale traseelor, rampe pentru persoanele cu dizabilitãti motorii etc.); realizarea alveolelor pentru accesarea statiilor de cãlãtori pentru transportul public, acolo unde permite spatiul; reamenajarea spatiilor verzi si a spatiilor publice sau pietonale.

Autobuzele vor circula pânã la barajul Delea

Totodatã, se va face extinderea traseului de transport public ecologic de cãlãtori, pentru realizarea legãturii pe Str. Castanilor cu liceele Stefan Procopiu, Ion Mincu si locuintele din zona Delea (pânã la Barajul Delea). Se va face, din fonduri europene, extinderea transportului public ecologic de cãlãtori si crearea infrastructurii necesare acestuia pe zona cuprinsã între Nodul Intermodal din zona Gãrii si Zona Industrialã a orasului, plus modernizarea cãii rutiere deservite de transportul public de cãlãtori pe aceastã zonã. Parcul auto de la Transurb va fi si el modernizat, prin achizitie de mijloace de transport ecologice si realizarea unor statii de alimentare pentru aceste vehicule (în situatia achizitiei de autobuze hibride sau electrice).

Veniti în Vaslui si nu vreti sã conduceti prin oras? Se vor înfiinta parcãri noi, la intrarea în municipiu

Pentru cei care vin din judet sau din alte pãrti ale tãrii si nu vor sã conducã prin oras, se intentioneazã realizarea a trei parcãri modulare de tip Park&Ride la intrãrile în oras, localizate în urmãtoarele zone: o parcare realizatã la intrarea în oras de pe str. Stefan cel Mare, din SE, adicã pe drumul care vine dinspre Bucuresti-Bârlad, o parcare va fi realizatã la intrarea în oras de pe str. Stefan cel Mare dinspre nord (la Moara Grecilor) si o parcare va exista la intrarea în oras din NV, de pe str. Cãlugãreni, si din Vest, de pe sos. Bacãului. În paralel, se vor cheltui sumele necesare pentru realizarea tuturor investitiilor asociate amenajãrii parcajelor (construirea sistemului de iluminat, cabinã de pazã, supraveghere video etc.), cu înierbarea si plantarea de arbori si realizarea unor puncte de informare turisticã si modalitãti de transport local. Dar, marea provocare a municipalitãtii este realizarea unui pasaj pietonal subteran la intersectia strãzilor Republicii, Stefan cel Mare si Traian (intersectia Crucea Gãrii) pentru încurajarea parcursului pietonal, crearea unei legãturi între zona pietonalã din centrul orasului si cea de la Gara Vaslui si reducerea emisiilor GES, un proiect estimat la 4,8 milioane euro. Realizarea pasajului din Crucea Gãrii va presupune amenajarea acceselor pietonale pentru pasajul pietonal din cele patru directii de parcurs, dar si reamenajarea spatiilor verzi si a spatiilor pietonale la nivel din zona specificatã, lucru benefic pentru soferii care vor circula pe strãzile Stefan cel Mare, Traian sau Republicii, pentru cã nu vor mai opri, ca acum, la trecerile de pietoni din zona Crucea Gãrii.

Si biciclistii vor avea partea lor de distractie

Pentru prima datã în Vaslui, vor fi realizate unele zone de parcare, stocare si închiriere biciclete la în urmãtoarele zone: statia de transport public Ocolul Silvic (Brodoc), Green Park Paiu (Rediu), Gara Vaslui, Stadion, Centru, Parcul Movas, Parcul Copou, Spitalul Judetean, statia de transport public Protectia Copilului (Moara Grecilor), statia de transport public Pârtie Sãnius (Viisoara), precum si dotarea unitãtilor de învãtãmânt cu rastele. Va fi implementat si un sistem de gestionare, monitorizare si mentenantã a sistemului integrat de piste pentru biciclisti, în paralel cu achizitia de biciclete si rastele, informarea populatiei si prezentarea conceptului de Park & Bike. Tot de interes public va fi si constructia unui mare depou pentru transportul în comun, pe locatia fostului garaj pentru troleibuze, prin constructia unui pavilion administrativ, realizarea de spatii tehnice si dotarea lor cu echipamente specifice, construirea legãturii cu traseele de transport public ecologic de cãlãtori si reorganizarea celor existente cu plecare sau retragere de la depou.