|

Iatã cum vor putea beneficia politistii de bani pentru munca suplimentarã

VENITURI SUPLIMENTARE…Politistii care presteazã muncã suplimentarã în perioada 2019 – 2021 vor beneficia, potrivit unui act normativ al Guvernului apãrut aproape de sfârsitul anului trecut, de o majorare cu 75% a salariului cuvenit, aceasta aplicându-se doar în cazul în care nu este posibilã compensarea cu timp liber a muncii suplimentare.

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne prevede, în primul rând, care sunt activitãtile pentru care se poate presta muncã suplimentarã cu acordarea unei majorãri salariale. Este vorba despre activitãtile cu un grad ridicat de risc asupra integritãtii fizice, sãnãtãtii sau vietii personalului implicat, actiuni cu un grad ridicat de complexitate si dificultate, actiuni care presupun interventia specializatã în functie de nivelul de urgentã al situatiei sau care apar în cazul unor situatii de catastrofe sau calamitãti. Aceste activitãti sunt cele desfãsurate în domeniul ordinii si sigurantei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situatii de urgentã, în personalizarea, emiterea si evidenta generalã a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple, în emiterea si evidenta permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru îndeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu specifice unitãtii potrivit competentelor legal stabilite”, dupã cum se aratã în ordinul MAI. În document se stipuleazã cã munca peste program se face numai pentru cã seful ierarhic a dispus asta, în scris, fãrã sã se depãseascã 180 de ore anual. Politistii pot primi bani în plus la salariu în cazul în care nu s-au putut oferi, în urmãtoarele 60 de zile de la prestarea acelor ore suplimentare, ore libere plãtite. Cu alte cuvinte, dacã un politist lucreazã zece ore peste program, el trebuie sã beneficieze, în cel mult douã luni, de zece ore libere plãtite. Dacã acest lucru nu este posibil, atunci politistul trebuie sã primeascã mai multi bani la salariul pe care-l primeste la douã luni dupã ce a prestat munca suplimentarã.