|

Indemnizatiile pentru cresterea copiilor se plãtesc în continuare, pe perioada stãrii de urgentã

DECIZIE… La finele sãptãmânii trecute, a fost modificatã si completatã Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 30/2020, în vederea adoptãrii unor mãsuri în domeniul protectiei sociale în situatia epidemiologicã actualã si a stabilirii de noi mãsuri de sigurantã socialã. Un act normativ asteptat de cãtre sute de angajatori din judetul Vaslui, dar si de cãtre angajati, cãrora actuala stare de urgentã le-a redus veniturile. Si un lucru important, prevãzut de modificãrile aduse la OUG 30/2020, care intereseazã sute de mame din judetul Vaslui: „Pentru persoanele beneficiare ale indemnizatiei pentru cresterea copiilor prevãzutã de art. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.111/2020, care se aflã în plata indemnizatiei pentru cresterea copilului la data instituirii stãrii de urgentã, plata acestei indemnizatii se asigurã pe toatã durata instituirii stãrii de urgentã si în situatia în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau urmeazã sã împlineascã vârsta prevãzutã de lege, în aceastã perioadã”.

Prin aceste modificãri ale ordonantei se urgentã, s-au adoptat urmãtoarele reglementãri: vor beneficia de indemnizatia de 75% din salariu, prevãzutã în art. (1) salariatii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, pe perioada stãrii de urgentã decretate, în baza unei declaratii pe propria rãspundere; în situatia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncã din care, cel putin un contract cu normã întreagã este activ pe perioada instituirii stãrii de urgentã, acesta nu beneficiazã de indemnizatia în cauzã; în situatia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncã si toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stãrii de urgentã, acesta beneficiazã de indemnizatia aferentã contractului individual de muncã cel mai avantajos. „Dacã bugetul angajatorului destinat plãtii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia poate fi suplimentatã de angajator cu sume reprezentând diferenta de pânã la minimum 75% din salariul de bazã corespunzãtor locului de muncã ocupat. În vederea acordãrii sumelor necesare plãtii indemnizatiei, angajatorii vor depune, prin posta electronicã, la AJOFM Vaslui, o cerere semnatã si datatã de reprezentantul legal, însotitã de o declaratie pe propria rãspundere si de lista persoanelor care urmeazã sã beneficieze de aceastã indemnizatie”, explicã secretarul de stat Tudor Polak.

Se vor plãti în continuare ajutoarele de deces în judetul Vaslui

„Pe perioada stãrii de urgentã, cererile si documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurãri sociale de stat si de somaj se realizeazã prin posta electronicã. În aceeasi perioadã, se suspendã sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor si de executare silitã, pentru toate drepturile de asigurãri asistentã socialã. Se mai prevede cã se suspendã sau nu încep mãsurile de executare silitã prin poprire a creantelor bugetare si fiscale care se aplicã asupra drepturilor lunare plãtite prin casele teritoriale de pensii”, explicã secretarul de stat Polak. Vasluienii trebuie sã stie cã ajutorul de deces se acordã, dupã caz, pe baza documentelor necesare, transmise fie cu serviciile postale, fie în format electronic.

Angajatorii vor achita somajul tehnic cãtre salariati în 3 zile de la primirea sumelor de la buget

Plata din bugetul asigurãrilor pentru somaj a indemnizatiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata indemnizatiei se efectueazã salariatului în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre angajator a sumelor aferente acesteia. Totodatã, plata indemnizatiei se realizeazã de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationalã pentru Plãti si Inspectie Socialã si structurile sale subordonate, care, în aceastã perioadã va fi suplimentat de Ministerul Finantelor Publice.