|

Înfrãtire culturalã si sufleteascã, la Botesti

SÃRBÃTOARE… Ziua comunei Botesti, aflatã sub semnul Sfintilor Împãrati Constantin si Elena, a cãpãtat o nouã simbolisticã. S-a îmbogãtit spiritual printr-un ciclu de manifestãri complexe, exemplare pentru modul în care trebuie sã se desfãsoare zilele comunelor din întreg judetul. Dacã, din pãcate, în majoritatea comunelor persistã ideea gresitã cã un spectacol înseamnã în mod automat si culturã, aici, la Botesti, în prim-plan a fost într-adevãr cultura.

Simpozionul dedicat Unirii Basarabiei cu România, s-a bucurat de o dublã prezentã. Pe de o parte, localnicii ospitalieri, pe de alta, peste 30 de musafiri veniti de peste Prut, din comuna Iscãlãu, raionul Fãlesti, în frunte cu tânãra si inimoasa primãritã, Maria Procopciuc. Simpozionul, ca si întregul ciclu de manifestãri, a fost organizat de partea autoritãtilor locale, de primarul Adrian Pantea. Sufletul a tot ceea ce s-a întâmplat cu aceastã ocazie a fost, însã, Ionel Popa, presedintele Asociatiei “Solidar”. Lucrãrile simpozionului au fost moderate de profesorul Dan Ravaru, care a intervenit pe tot parcursul cu precizãri si completãri la celelate interventii. Istoricul Costin Clit a schitat un tablou general al luptei pentru unire, bazându-se, ca de obicei, pe o documentare la zi si la cele mai înalte cote valorice. Interventia lui Ion Mâcnea Vetrisanu a fost deosebit de originalã, aspectele de ordin istoric, fiind completate cu versuri din creatia sa persoanlã. A intervenit si un veteran de rãzboi, Nicolae Racovitã, care a impresionat profund publicul. Primarul Maria Procopciuc a transmis emotii extraordinare, trãirile sale legate de unire i-a impresionat pe toti cei de fatã. Culoarea de bazã a manifestãrilor s-a datorat recitatorului Dan Ailincãi si cantautorului Ion Chiriac. Versurile si melodiile lor au mers direct la inima basarabenilor care s-au antrenat în a sustine vocal interpretãrile de pe scenã. Peste tot a plutit un suflu revigorator, trãindu-se, parcã, momentul de la 27 martie, când Basarabia s-a unit cu patria mamã. Un grup de elevi din Transilvania a dat tonul manifestãrilor artistice, care au continuat într-un cadru deosebit de atractiv al unui parc pe care nu ti-l puteai imagina cã poate exista într-o comunã. Au urmat concursuri ale elevilor si alte activitãti antrenante. Totul s-a încheiat printr-un act de înfrãtire între cele douã comune, cea din Basarbia si Botesti, dar mai presus de hârtiile scrise s-a aflat unirea spiritualã între basarabeni si noi, unire pe care o visãm cândva realizatã întru totul.